Přírodní rezervace Getsemanka 

Getsemanka je největší přírodní rezervaci v CHKO Brdy. Chráníme v ní druhově bohatý, světlejší suťový les na severovýchodě, starou, stinnou a vlhkou bučinou na jihozápadě i porost mladších buků, který je spojuje.
Plán péče pro všechny části Getsemanky je podobný. Jeho cílem je podpořit přirozené zmlazování a výškovou i prostorovou různorodost porostů s vysoký podílem mrtvého dřeva. Ve stejnověkých, kulturních porostech proto bude prováděno prosvětlování. Přibližně 1/5 rezervace je bezzásahovým územím, v něm je porost ponechán přirozenému vývoji. 

Krajina Brd.
Houby narostlé na kmeni stromu.