Buk lesní na Teslínech

Obvod kmene (2018): 606 cm
Výška: 16 m
Poloha: 49°37´16,7´´N, 13°45´12,7´´E
Rok vyhlášení: 1981

Teslínský/košatý/hraniční buk lesní. S obvodem 606 centimetrů a stářím cca 300 let je největším bukem ve Středočeském kraji a zřejmě posledním hraničním stromem v Brdech. Mohutný dvoják se na přelomu století rozlomil v tlakové vidlici. Přestože byl v roce 2011 arboristicky ošetřen, jeho postupnému zániku nezabráníme. Na druhou stranu můžeme přímo pozorovat osidlování stromu dřevokaznými houbami a dalšími organizmy vázanými na odumírající dřevo. Původní podobu teslínského buku můžeme dodnes obdivovat na grafice pana Jana Čáky, publikované v jeho knize Brdské toulání. 

Buk lesní na Teslínech.
Buk lesní na Teslínech.