Opravdu výjimečné stromy jsou chráněny podle zákona o ochraně přírody a krajiny. Na území CHKO Brdy památné stromy vyhlašuje Agentura ochrany přírody ČR, Správa CHKO Brdy.

Před vznikem chráněné krajinné oblasti byly v Brdech dva památné stromy – buky lesní na Teslínech a v Orlově. Od té doby přibylo dalších osm – duby zimní a alej na Záběhlé, javor klen na Hrachovišti, douglaska na Třech trubkách a lípy velkolistá a srdčitá v Míšově, dub zimní u Valdeka a jedle bělokorá pod Okrouhlíkem. Památné stromy vybíráme ze stromů mimořádně významných. Ty v Brdech často ukrývají na odlehlých, špatně dostupných místech, která se našim předkům nevyplatila vytěžit nebo na územích vysídlených obcí, kde jsou živou připomínkou jejich existence.

K zaznamenání významných stromů může přispět každý návštěvník Brd prostřednictvím mobilní aplikace Stromy v Brdech. Do této databáze zaznamenáváme stromy, jejichž obvod dosáhl 350 cm u listnatých stromů, 300 cm u jehličnanů, případně 200 cm u stromů ovocných.

Více o památných stromech