Douglaska na Třech trubkách

Druh: douglaska tisolistá (Pseudotsuga menziesii)
Obvod kmene (2019): 605 cm
Výška: 35 m
Poloha: 49°42'17.969"N 13°47'26.299"E
Rok vyhlášení: 2019

Douglaska na Třech trubkách je mohutný soliterně rostoucí dvoják, který je s obvodem kmene 605 cm nejenom největším stromem svého druhu v Brdech, ale i jednou z největších douglasek České republiky.

Douglaska tisolistá není náš původní druh, pochází se Severní Ameriky. U nás se vysazuje od poloviny 19. století, nejprve v parcích jako okrasná dřevina, později i v lesích, jako dřevina hospodářská. Ta naše, třítrubecká, byla před loveckým zámečkem Tři trubky údajně vysazena po jeho vybudování, tedy kolem roku 1890. Podobně staré douglasky najdeme i v lesním porostu za zámečkem. Ty sice vzhledem k tomu, že nerostly soliterně, nedosahují tak mohutných rozměrů, rozhodně však stojí za to si je prohlédnout.

Douglaska se často zaměňuje za jedli či smrk, jedná se však o samostatný druh. Snadno ji poznáme podle charakteristických šišek, které na stromě rostou směrem dolů a jako „jazýčky“ z nich vyčnívají trojcípé podpůrné šupiny.

Douglaska na Třech trubkách.