Alej na Záběhlé

Počet stromů: za památné vyhlášeno 76 stromů z aleje, která ke dni vyhlášení čítá celkem 106 stromů
Druh: smíšená alej listnatých stromů (javor klen, javor mléč, jasan ztepilý, jírovec maďal a další druhy)
Poloha: 49°39'36.982"N, 13°46'44.454"E
Rok vyhlášení: 2021

Historie nejvýznamnější aleje CHKO Brdy je spjatá s historií bývalých brdských obcí Přední Záběhlá a Padrť, které spojovala. Alej je tak dnes živým „pamětníkem“ jejich rozmachu, ale i pozdějšího zániku. Je mimořádně významná svým stářím a zachovalostí, je významnou krajinnou dominantou. Jádro aleje tvoří stromy stáří cca 200 let, další byly postupně dosazovány.

Alej na Záběhlé délky cca 800 m roste podél cesty, která byla až do 20. let minulého století hlavní spojnicí přetínající Brdy mezi Rožmitálskem a Plzeňskem. Teprve později se tato spojnice přesunula jižněji, na dnes známou silnici přes Teslíny a Míšov. Stromy v aleji na Záběhlé proto netrpí běžnými „neduhy“ alejí podél komunikací – postupným rozšiřováním silnic, necitlivým vyvětvováním či výkopy pro inženýrské sítě v kořenovém prostoru. Najdeme zde ztepilé kleny s obvodem kmene mezi třemi až čtyřmi metry, ten největší má obvod přes pět metrů. Dále mohutné mléče, jasany a duby, ale třeba i olši a další listnáče.

Alej na Záběhlé.
Alej na Záběhlé.