Suťové lesy většinou najdeme v roklích a na strmých svazích, často se skalními výchozy. Půdy zde mívají vysoký obsah živin a bývají vlhké. Ve stromovém patře často převládá javor klen a lípa srdčitá, z dalších dřevin bývá přítomen javor mléč, jasan ztepilý, buk lesní nebo jilm drsný. Pestré bývá i keřové patro s lískou obecnou, bezem hroznatým, rybízem alpským nebo zimolezem černým. V patře bylinném převládají druhy s většími nároky na množství půdního dusíku, jako je bažanka vytrvalá, kopřiva dvoudomá, netýkavka nedůtklivá nebo kakost smrdutý. Typický suťový les nalezneme v přírodních rezervacích Lazurový vrch nebo Údolí Teplé. Suťové lesy jsou také převládajícím typem vegetace v četných zaniklých sídlech. Vznikly zde přirozenou cestou a dosahují dnes stáří kolem 60 let.

Autor fotografie: Tomáš Fiala