Méně často můžeme ve Slavkovském lese najít doubravy. Většinou rostou na svazích s kamenitými a na živiny chudšími půdami a v bylinném patře proto zpravidla najdeme jen nenáročné druhy. Kromě dubu zimního a dubu letního v doubravách někdy roste borovice lesní nebo bříza bělokorá. Ve Slavkovském lese se můžeme s doubravami setkat v jeho nejnižších partiích a pouze v nevelkých zbytcích - např. v údolí Ohře u Lokte nebo v okolí Karlových Varů

Autor fotografie: Přemysl Tájek