Smrčiny se ve Slavkovském lese původně vyskytovaly pravděpodobně pouze kolem nejvyšších vrcholů – Lesného (983 m n. m.) a Lysiny (982 m n. m.). Dnešní stejnověké smrkové monokulturní lesy, které přirozené smrčiny připomínají jen vzdáleně, vznikly lesnickým hospodařením našich předků. Tyto lesy nedokáží plnit všechny požadované funkce zdravého lesa, a tak se dnes ochranáři i lesníci snaží o jejich přeměnu na lesy druhově a věkově rozrůzněné, které lépe odolávají kalamitám a poskytují domov většímu počtu rostlin i živočichů. Kulturní smrčiny však bohužel stále ve Slavkovském lese tvoří převážnou část lesních porostů. 

Autor fotografie: Přemysl Tájek