Z lužních lesů se ve Slavkovském lese vyskytují údolní jasanovo-olšové luhy rostoucí podél malých i větších vodních toků. Dominantním druhem stromového patra bývá olše lepkavá doplněná vrbou křehkou, olší šedou a jasanem ztepilým, z keřů bývá přítomna střemcha obecná, bez hroznatý a bez černý. V bylinném patře často najdeme řadu brzy zjara kvetoucích druhů jako blatouch bahenní, sasanku hajní, prvosenku vyšší nebo kuklík potoční. V létě však většinou převládnou byliny jako kopřiva dvoudomá a tužebník jilmový a les se pak stává neprůchodnou džunglí. Hezké olšové luhy se nacházejí v údolí Kosího a Jilmového potoka. Porosty v údolí Ohře a Teplé jsou bohužel silně poškozeny invazí nepůvodních druhů bylin, především netýkavkou žláznatou, křídlatkami a místy i bolševníkem velkolepým. 

Autor fotografie: Přemysl Tájek