• Služební průkaz státního zaměstnance č. 165796017, vydán 9.12. 2019, z důvodu ztráty SP SZ neplatný od 2. 12. 2020.
  • Služební průkaz státního zaměstnance č. 123815641, vydán 9.12. 2019, z důvodu ztráty SP SZ neplatný od 2. 12. 2020.
  • Služební průkaz zaměstnance č. 131252708, vydán 9.12. 2019, z důvodu ztráty SP SZ neplatný od 9. 10. 2020.
  • Služební průkaz zaměstnance č. 09268, vydán 1. 6. 2020, z důvodu ztráty SP neplatný od 7. 10. 2020.
  • Služební průkaz zaměstnance č. 143099959, vydán 9. 12. 2019, z důvodu ztráty SP SZ neplatný od 10. 8. 2020.
  • Služební průkaz zaměstnance č. 193204453, vydán 5. 2. 2020, z důvodu ztráty SP SZ neplatný od 4. 6. 2020.
  • Služební průkaz zaměstnance č. 09258, vydán 6. 11. 2019, z důvodu ztráty SP neplatný od 30. 3. 2020.

Vysvětlivky:
SP - služební průkaz
SP SZ - služební průkaz státního zaměstnance
Vzor služebního průkazu státního zaměstnance je stanoven vyhláškou MV č. 388/2017, o vzoru služebního průkazu SZ.