Výstupy z konferencí a seminářů

K vybraným otázkám praktické ochrany přírody

Konferenci pořádáme každý rok na jiné téma.

Více

Představení OPŽP 2021-2027

Seminář 22. 9. 2022

Více

Český kras včera, dnes a zítra
2022

Konference pořádaná ku příležitosti výročí 50 let od vyhlášení CHKO Český kras.

Více

Proměny krajiny Žďárských vrchů
2021

Konference pořádaná ku příležitosti výročí 50 let od vyhlášení CHKO Žďárské vrchy.

Více

Management lesů v chráněných územích zatížených kůrovcovou kalamitou
2022

Příležitost ke změně?

Více

Conference on Large Carnivore
2016

Protection in the Carpathians

Více