Personalista/personalistka (1317)

Oddělení personální

Ústředí
Typ pracovní pozice: Služební místo
Místo výkonu služby/práce: Praha
Lhůta pro podání žádosti do: 6. 3. 2023
Další informace: Úvazek 0,5. Služební poměr na dobu určitou s trváním do 31. 12. 2023.
Více informací

Krajinný ekolog/ekoložka (63)

Oddělení administrace krajinotvorných programů

Ústředí
Typ pracovní pozice: Služební místo
Místo výkonu služby/práce: Praha
Lhůta pro podání žádosti do: 23. 2. 2023
Další informace: Služební poměr na dobu určitou s trváním do 31. 12. 2029.
Více informací

Krajinář/ka urbanista/tka (961a)

Oddělení správa CHKO Broumovsko

Východní Čechy
Typ pracovní pozice: Služební místo
Místo výkonu služby/práce: Police nad Metují
Lhůta pro podání žádosti do: 28. 02. 2023
Další informace: Úvazek 0,25. Služební poměr na dobu určitou (po dobu zkráceného úvazku zaměstnance na hlavním služebním místě, tj. do 31. 12. 2023).
Více informací

Krajinný ekolog/ekoložka (1402)

Oddělení obecné ochrany přírody

Ústředí
Typ pracovní pozice: Služební místo
Místo výkonu služby/práce: Praha
Lhůta pro podání žádosti do: 10. 02. 2023
Další informace: Služební poměr na dobu určitou s trváním do 31. 12. 2029.
Více informací

Krajinný ekolog/ekoložka, spec. lesnictví (1401)

Oddělení obecné ochrany přírody

Ústředí
Typ pracovní pozice: Služební místo
Místo výkonu služby/práce: Praha
Lhůta pro podání žádosti do: 10. 2. 2023
Další informace: Služební poměr na dobu určitou s trváním do 31. 12. 2029.
Více informací

Ředitel/ka Regionálního pracoviště SCHKO České středohoří (246)

Správa CHKO České středohoří
Typ pracovní pozice: Služební místo
Místo výkonu služby/práce: Litoměřice
Lhůta pro podání žádosti do: 13. 2. 2023
Další informace: Služební poměr na dobu neurčitou. Doba jmenování do funkce je 5 let.
Více informací

Finanční manažer/ka dotací (1410)

Samostatné oddělení ekonomické administrace dotací

Ústředí
Typ pracovní pozice: Služební místo
Místo výkonu služby/práce: Praha
Lhůta pro podání žádosti do: 13. 2. 2023
Další informace: Služební poměr na dobu určitou (po dobu trvání projektu Podpůrné schéma OPŽP, a to nejdéle do 31.12.2029).
Více informací

Finanční manažer/ka dotací (1409)

Samostatné oddělení ekonomické administrace dotací

Ústředí
Typ pracovní pozice: Služební místo
Místo výkonu služby/práce: Praha
Lhůta pro podání žádosti do: 13. 2. 2023
Další informace: Služební poměr na dobu určitou (po dobu trvání projektu Podpůrné schéma OPŽP, a to nejdéle do 31.12.2029).
Více informací

Krajinný ekolog/ekoložka (1519)

Oddělení péče o terestrické ekosystémy

Ústředí
Typ pracovní pozice: Služební místo
Místo výkonu služby/práce: Praha
Lhůta pro podání žádosti do: 10. 2. 2023
Další informace: Služební poměr na dobu určitou s trváním do 31. 12. 2029.
Více informací