Obsah s Volna mista Ústředí .

Zoolog (47)

Oddělení druhové ochrany živočichů

Ústředí
Typ pracovní pozice: Služební místo
Místo výkonu služby/práce: Praha
Lhůta pro podání žádosti do: 2. 9. 2022
Další informace: Služební poměr na dobu určitou po dobu plnění služebního úkolu: „zpracování návrhu Programu péče o rysa ostrovida v ČR a koordinace jeho naplňování“ (nejdéle do 28. 2. 2026).
Více informací

Vedoucí Oddělení projektů OPŽP (754)

Oddělení projektů OPŽP

Ústředí
Typ pracovní pozice: Služební místo
Místo výkonu služby/práce: Praha
Lhůta pro podání žádosti do: 19. 8. 2022
Další informace: Služební poměr na dobu neurčitou (za předpokladu složení úřednické zkoušky).
Více informací

IT web analytik (831)

Oddělení vývoje a správy aplikací

Ústředí
Typ pracovní pozice: Pracovní místo
Místo výkonu služby/práce: Praha
Lhůta pro podání žádosti do: 19. 8. 2022
Další informace: Pracovní poměr na dobu určitou (po dobu trvání projektu „Sjednocený informační systém ochrany přírody ČR - nástroj podpory hodnocení stavu chráněných území a chráněných druhů (ISOP)“ do 30. 9. 2023).
Více informací