Obsah s Volna mista RP Správa CHKO České středohoří .

Krajinný ekolog (861a)

Oddělení sledování stavu biodiverzity

Správa CHKO České středohoří
Typ pracovní pozice: Služební místo
Místo výkonu služby/práce: Ústí nad Labem
Lhůta pro podání žádosti do: 25. 8. 2022
Další informace: Úvazek 0,5. Služební poměr na dobu určitou (po dobu trvání zkráceného úvazku na hlavním služebním místě, nejdéle do 31. 12. 2022, s možností prodloužení do 31. 12. 2024).
Více informací

Krajinář urbanista (865)

Oddělení ochrany přírody a krajiny

Správa CHKO České středohoří
Typ pracovní pozice: Služební místo
Místo výkonu služby/práce: Litoměřice
Lhůta pro podání žádosti do: 25. 8. 2022
Další informace: Služební poměr na dobu neurčitou (za předpokladu složení úřednické zkoušky).
Více informací