Aktuální omezení pro veřejnost

Zde nejdete informace o aktuálních omezeních na našem území.

Upozornění ke sběru česneku medvědího

I pro sběr česneku medvědího platí pravidla, v některých typech chráněných území je zakázán. Například v národních parcích, národních přírodních rezervacích a přírodních rezervacích v ČR. Tím, jak každoročně roste obliba medvědího česneku, vydává se na jaře do přírody stále více lidí, aby si listy této chutné a léčivé rostliny nasbírali. Bohužel s tím souvisí i každoroční nárůst otrav plynoucí se zaměnitelností této léčivé rostliny s rostlinami jinými, často jedovatými. Více informací k pravidlům sběru i určování rostlin najdete v přiloženém informačním letáku.

Více informací