Na území CHKO Moravský kras bylo vyhlášeno několik památných stromů, které jsou chráněné zákonem.

Novodvorská alej vede podél polní cesty od osady Nové Dvory ke zřícenině hradu Blansek, obsahuje 60 stromůlip malolistých a velkolistých.

Stromořadí Lažánky-Jedovnice stojí u silnice Lažánky-Rudice-Jedovnice, najdeme zde necelé dvě stovky stromů (javorů, lip a jasanů).

Dvě Salmovy lípy stojí u hrobky rodu Salmů na hřbitovu ve Sloupu. 

Skupinka Vilémovských lip obklopuje kapli ve Vilémovicích.

Babyka u Suchdolu roste na bývalých pastvinách nedaleko zelené turistické značky mezi Suchdolem a NPR Vývěry Punkvy. Dosahuje výšky 12 m a obvodu kmene přes tři metry.

Borovice u Pekla stojí na okraji strže Peklo v enklávě drobných louček a křovinatých porostů nedaleko hranice NPR Vývěry Punkvy. Jde o borovici lesní s odhadovaným stářím 150 let, výškou 14 m a obvodem kmene 271 cm.

Břek na Dřínově roste na okraji lesního průseku v lesním porostu západně od Babic, nedaleko PR Dřínová. Jeřáb břek má vysoký rovný kmen s obvodem 207 cm a výškou 20 m, stáří je odhadnuto na 150 let.

Dřín u Vilémovic stojí nedaleko silnice do Suchého žlebu mezi Vilémovickou a Macošskou strání. Jde o dřín obecný pozoruhodný svými rozměry a vzrůstem, sestává se z více než 100 kmenů, které jsou součástí společného polykormonu (vyrůstají z jednoho pařezu).

Dub v Zadních polích je s výškou 23 m a obvodem kmene 410 cm nejmohutnějším stromem v okolí Babic. Je ale ve velmi špatném zdravotním stavu. Ve kmeni je hnizdní dutina, část kmene je vyhnilá. Stáří se odhaduje na 300 let.

Habrůvecký smrk vyniká svými rozměry i zavětveností.

Hruška u Zouharova závrtu roste na okraji Vavřince ve volné krajině u polní cesty mezi loukami u Zouharova závrtu. Na výšku měří 13 m, obvod kmene dosahuje 280 cm, stáří je odhadnuto na 200 let.

Lípa u Hřebenáče stojí nedaleko vchodu do Sloupských jeskyní a skalního útvaru zvaného Hřebenáč, kde tvoří krajinou dominantu díky své výšce 22 m a obvodu kmene téměř 5 metrů. Stáří je odhadnuto na 250 let.

Modřín troják u Habrůvky je pozůstatek vytěženého modřínového porostu na hranici NPR Habrůvecká bučina, název dostal od svého habitu – mohutný kmen (obvod 455 cm) se ve dvou metrech dělí na tři kmeny. Výška asi 170 let starého stromu dosahu téměř padesáti metrů.

Smrk u jeskyně Výpustek je solitér, s větvemi až k zemi, po odumřelých větvích jsou na kmeni vystouplé suky. Asi 15 m pod vrcholem se kmen dělí na tři části. Obvod kmene 435 cm, výška 42 m, odhadované stáří 250 let.

Vavřinecká lípa roste v centru obce v blízkosti požární nádrže. Obvod kmene 307 cm, výška 18 m, odhadované stáří 200 let.

Dřín u Vilémovic.
Babyka u Suchdolu.
Lípa u Hřebenáče
Modřín troják.
Novodvorská alej.
Smrk u jeskyně Výpustek.