Poznejte CHKO - Moravský kras

Krajina CHKO.Moravský kras je nejrozsáhlejším krasovým územím Česka. Tvoří jej plošiny na pruhu vápenců severně od Brna, poseté kruhovými sníženinami závrtů a oddělené hlubokými kaňony. Voda, přitékající z Drahanské vrchoviny od severu a východu, mizí na hranicích vápenců v ponorech do podzemí, kde za miliony let vytvořila jeskynní labyrinty
 

Nejrozsáhlejším je jeskynní systém Amatérské jeskyně – zatím bylo zmapováno 50 kilometrů chodeb. Samotná Amatérská jeskyně má délku cca 30 km, které z ní dělají nejdelší známou jeskyni v Česku. Jeskynní systém Rudické propadání – Býčí skála měří 13 kilometrů, na jihu krasu je nejdelší jeskyní Ochozská s necelými dvěma kilometry chodeb. Většina jeskyní je mnohem menších, zato jich tu je opravdu hodně: evidováno jich je více než 1 100. Jeskyně jsou pokladnicí nálezů z historie lidí i pradávných zvířat.

Krajina CHKO.

Díky poloze na hranici teplé Moravy, Vysočiny i karpatských lesů a rozmanitému terénu v Moravském krasu roste a žije spousta druhů rostlin i živočichů. V rámci Česka jsou unikátní zejména obyvatelé jeskyní, netopýři, kterých tu bylo nalezeno již 24 druhů (z 27 doložených v ČR), či kruhatka Matthioliho – prvosenkovitá rostlina, která u nás roste na jediném místě – v propasti Macocha.