V chráněné krajinné oblasti leží 19 maloplošných zvláště chráněných území.