Seznamy, popisy nepůvodních či invazních druhů v ČR:

Černý K., Hejná M., Kolářová Z., Mrázková M., Romportl D. 2016. An overview of selected alien invasive fungal pathogens of woody plants in the Czech Republic (pdf)
Lusk S., Lusková V., Hanel L. 2011. Černý seznam nepůvodních invazivních druhů ryb ČR. Biodiverzita ichtyofauny ČR (VIII):79-97. (pdf)
Mlíkovský J., Stýblo P., eds., 2006: Nepůvodní druhy fauny a flóry ČR, ČSOP Praha, 496 pp. (úvod) (nižší rostliny) (vyšší rostliny) (bezobratlí) (obratlovci) (závěr) (adresář a rejstříky)
Pyšek P. et al., 2022: Catalogue of alien plants of the Czech Republic (3rd edition): species richness, status, distributions, habitats, regional invasion levels, introduction pathways and impacts. – Preslia 94: 447 – 577. (pdf)
Šefrová H., Laštůvka Z., 2005: Catalogue of alien animal species in the Czech Republic. Acta univ. agric. et silvic. Mendel. Brun., LIII, No. 4, pp. 151-170. (pdf)
Pergl et al. 2016: Black, Grey and Watch Lists of alien species in the Czech Republic based on environmental impacts and management strategy? NeoBiota 28: 1 - 37.- černý, šedý a varovný seznam invazních druhů v ČR - odkaz, shrnutí podstaty tvorby seznamu v článku Ochrany přírody

Biologické invaze obecně:

monotematické číslo časopisu Živa 5/2018 zaměřené na invazní druhy
Nentwig W. (ed.), 2014: Nevítaní vetřelci, Invazní rostliny a živočichové v Evropě, Academia 2014, 247 pp.
Pyšek P., Chytrý M., Moravcová L., Pergl J., Perglová I., Prach K., Skálová H. (eds) 2008: Rostlinné invaze v ČR: situace, výzkum a management. Zprávy ČBS - Materiály 23, 224 pp.
Pyšek P. et al. 2012: Plant invasions in the Czech Republic: current state, introduction dynamics, invasive species and invaded habitats. Preslia 84: 576–630. (pdf)
Simberloff D., Rejmánek M. 2011: Encyclopedia of Biological Invasions, University of California Press, Los Angeles, 792 pp.

Organizace a instituce v ČR zabývající se invazními druhy, stránky o invazních druzích u nás:

Botanický ústav AV ČR - Oddělení ekologie invazí
Invazní druhy ČR - facebooková skupina
KRNAP - invazní rostliny v Krkonoších
MŽP - stránky o invazních a nepůvodních druzích 

Ochranářská příručka - praktické zkušenosti z likvidací invazních rostlin v Podyjí
ÚKZÚZ - aktuality o nových škodlivých organismech u nás
VÚKOZ - Odbor biologických rizik
VÚRV - monitoring výskytu plevelů, včetně těch invazních a nepůvodních 
Zvonečník z.s. - komplexní informace o invazních druzích

Webové stránky evropských států o invazních druzích:

Belgie - včetně systému Harmonia - hodnotící schéma pro nepůvodní druhy
Francie 
Chorvatsko - černý i bílý seznam invazních druhů, mobilní aplikace na mapování inv. druhů,...
Irsko - včetně národní databáze nepůvodních druhů 
Lucembursko
Maďarsko
Německo - pouze v němčině
Nizozemí 
Norsko
Polsko
Portugalsko
Rakousko
Rumunsko - invazní raci
Slovensko - stránky ŠOP SR
Španělsko - rozcestník tamních webových stránek o invazních druzích
Švédsko - invazní druhy ve vodním prostředí
Velká Británie - Non-invasive species secretariat

Mezinárodní databáze a projekty na nepůvodní a invazní druhy:

DAISIE (Delivering Alien Invasive Species Inventories for Europe) - největší evropská databáze nepůvodních druhů: vstup přes GBIF
DAWIS (Database of Alien Woody species with special regard to alien Invasive woody Species in the Czech Republic) – zpracováno Botanickým ústavem AV ČR
EASIN (European Alien Species Information Network) - platforma založená Společným výzkumným centrem Evropské komise (JRC EC) sdružuje stávající databáze nepůvodních druhů
ESENIAS (East and South European Network on Invasive Alien Species) – databáze nepůvodních druhů v jižní a východní Evropě
GBIF (Global Biodiversity Information Facility) - celosvětová síť sdružující data o biodiverzitě včetně invazních druhů
GISD (Global Invasive Species Database) - založená Skupinou pro invazní druhy (ISSG) Mezinárodní unie pro ochranu přírody (IUCN)
IPSN (The International Plant Sentinel Network) - síť sdružující bot. zahrady, arboreta, fytosanitární instituce a další, kteří sdílí  informace o chování pěstovaných druhů mimo svou domovinu
NOBANIS (North European and Baltic Network on Invasive Alien Species) – databáze údajů z 20 států Evropy, info o projektu v článku v Ochraně přírody

Mezinárodní instituce a úmluvy řešící problematiku invazních druhů:

Bernská úmluva - zde je odkaz i na Evropskou strategii invazních druhů
EPPO (European and Mediterranean Plant Protection Organization) - zde i odkaz na pravidla chování týkající se nepůvodních zahradních rostlin (Code of conduct on horticulture and IAS)
Evropská Komise - evropská legislativa a její implementace a realizace
ISSG (Invasive Species Specialist Group)