Byly vydány zásady regulace pro pajasan a bolševník
2. 8. 2023

Byly vydány zásady regulace pro pajasan a bolševník

Koncem července Ministerstvo životního prostředí schválilo a vydalo zásady regulace pro dva druhy rostlin z unijního seznamu invazních druhů - bolševník velkolepý a pajasan žláznatý. Bližší podmínky uplatňování zásad regulace budou stanovovány na regionální úrovni místně příslušnými orgány ochrany přírody (krajské úřady, Správy NP, AOPK ČR, újezdní úřady) formou opatření obecné povahy. Realizace opatření stanovených těmito zásadami regulace a opatřeními obecné povahy je zajišťována za účasti vlastníků a uživatelů pozemků.

Celý článek O násByly vydány zásady regulace pro pajasan a bolševník
Vláda schválila první Akční plán proti šíření invazních druhů
15. 6. 2023

Vláda schválila první Akční plán proti šíření invazních druhů

Invazní druhy jsou velkým rizikem pro přírodní ekosystémy i člověka. K zavlékání rostlinných a živočišných druhů mimo oblasti jejich původního rozšíření přitom dochází vlivem lidské činnosti. Opatření Akčního plánu proti šířícím se invazním nepůvodním druhům se budou realizovat v příštích šesti letech společnou aktivitou ministerstev, orgánů státní správy, ale také vědců a odborné i laické veřejnosti.

Celý článek O násVláda schválila první Akční plán proti šíření invazních druhů
Prodloužení možnosti registrace živočichů z unijního seznamu
2. 2. 2023

Prodloužení možnosti registrace živočichů z unijního seznamu

Se zvířaty, která jsou na tzv. unijním seznamu invazních nepůvodních druhů, se nesmí obchodovat, nesmí se převážet, množit, chovat a především vypouštět do přírody. Ti, kdo mají tyto druhy doma, je mohou nechat dožít. Podmínkou je registrace pomocí jednoduchého online formuláře. Termín pro registraci se nyní prodloužil do konce března.

Celý článek O násProdloužení možnosti registrace živočichů z unijního seznamu
Konference k sršni asijské
31. 1. 2023

Konference k sršni asijské

Sršeň asijská je druh, který se prvně objevil v Evropě v roce 2004 a od té doby se od místa prvního výskytu (jihozápadní Francie) šíří kontinentem. Již bylo hlášeno několik výskytů v Německu a je tedy pravděpodobné, že dříve či později se objeví i u nás. Informace o sršni lze získat na plánované konferenci, která proběhne 23. února v Praze.

Celý článek O násKonference k sršni asijské