null Vodní ploštice mohutnatky u nás zatím nežijí

AOPK ČR, ústředí

Vodní ploštice mohutnatky u nás zatím nežijí

17. 4. 2024

Šíří se ale na sever od Balkánského poloostrova.

Objevily se už v Chorvatsku, Bulharsku a dokonce i na Kypru. Příčinou takového šíření může být změna klimatu.

Mohutnatky (Lethocerus patruelis) jsou velké vodní ploštice, které dorůstají délky až 10 cm. Nejzápadnější oblastí jejich přirozeného výskytu je Balkánský poloostrov. Podobné, ale výrazně menší (do 2 cm) jsou některé z našich původních vodních ploštic, jako je znakoplavka obecná, splešťule blátivá nebo bodule obecná. O něco větší jsou vodní brouci – potápník vroubený (3,5 cm) nebo vodomil černý (5 cm).

V poslední době AOPK ČR v souvislosti se zprávami v médiích zaznamenala více dotazů na rozšíření tohoto druhu v České republice. [1]  V našich podmínkách a ani jinde ve střední Evropě se zatím neobjevil a nepředpokládá se, že by se tak v nejbližší době stalo. Kvůli rychlosti oteplování se ale nedá výskyt mohutnatek v budoucnu vyloučit. Možným rizikem je i jejich nechtěný dovoz ze Středomoří, například při návratu z dovolené.

Poznámka:
[1] Například článek Středomoří čelí invazi mohutnatek. Okusovači prstů jsou v Chorvatsku, Řecku či na Kypru.

Autoři snímků: Mark Carter (iNaturalist), Zdeněk Chalupa, Josef Kučera, Radek Lučan, Renata Michalegová

Detail mohutnatky.

Mohutnatka - Řecko, Mark Carter

Detail potápníka vroubeného.

Potápník vroubený, Josef Kučera

Detail vodomila černého na ruce.

Vodomil černý, Radek Lučan

Detail splešťule blátivé na stronku.

Splešťule blátivá, Renata Michalegová

Detail znakoplavky obecné.

Znakoplavka obecná, Zdeněk Chalupa