Pod Malínskou skálou
Pod Malínskou skálou, foto: Lubomír Dajč

Drsnější klima

Když se blížíte ke Žďárským vrchům z kterékoli ze světových stran, velmi často zaznamenáte rozdíl v podnebí. Zdejší je oproti okolním částem Českomoravské vysočiny drsnější. Vegetační období trvá jen přibližně 200 dnů.  Počasí v prostoru CHKO Žďárské vrchy projevuje nevyzpytatelně proměnlivě. Nádherně slunné odpoledne se zde hlavně v jarních a podzimních měsících může během pár minut změnit ve velmi nepříjemnou psotu čili nečas se znatelným poklesem teplot.

Větrno a chladno

Klimaticky patří k chladnějším, vlhčím a značně větrným územím. Převažující směr větrů je ze severozápadu až severovýchodu, v letním období výraznější. V chladné polovině roku dominují zase větry jihovýchodního směru. Průměrná roční teplota se pohybuje mezi 6,8°C v nejnižších a 5°C v nejvyšších polohách. Průměrný roční úhrn srážek se obvykle pohybuje v intervalu 650-875 mm, přičemž v polohách nad 800 m n. m., dosahují srážky úhrnu až 1100 mm.

Pasecká skála
Pasecká skála, foto: Lubomír Dajč

Bohatá sněhová nadílka

Ve vyšších polohách stoupá podíl horizontálních srážek a v inverzních situacích v zimním období se často tvoří námraza poškozující lesní porosty. Sněhová pokrývka leží v CHKO v průměru od začátku listopadu do začátku dubna. Dosahuje obvykle do 35 cm, ve vrcholových partiích Žďárských vrchů může výjimečně přesáhnout i 100 cm.

Ideální podmínky na běžky

Takzvaný „Fryšavský ledovec“ v okolí Tří Studní je pro svoje ideální sněhové podmínky vyhledávaným cílem běžkařů. Ostatně lyžařská tradice zde sahá do roku 1896, kdy zde první lyže vyrobil na žádost hostinského Koska ze Samotína truhlář Slonek z Rokytna, který nedlouho poté založil tradici výroby lyží v Novém Městě na Moravě.