Turistickým ruchem je u nás nejvíce zatížen centrální hřbet Žďárských vrchů s přírodní památkou Devět skal, kam zavítalo v roce 2020 okolo 100 tisíc návštěvníků. Dalším častým cílem turistů, cykloturistů, ale také milovníků vodních sportů je oblast Velkého Dářka. Například NPR Ransko navštívilo v roce 2020 kolem 26 tisíc návštěvníků.

Zajišťujeme a udržujeme návštěvnickou infrastrukturu. Ta má pomoci usměrňovat návštěvníky a chránit tak cennou přírodu. Součástí této infrastruktury jsou naučné stezky, informační panely, ptačí pozorovatelny a nesmíme opomenout náš Dům přírody Žďárských vrchů ve vesnické památkové rezervaci v obci Krátká.

Dvorek Domu přírody Žďárských vrchů, Krátká
Dvorek Domu přírody Žďárských vrchů, Krátká č.p. 2

Pro území CHKO zpracováváme s dalšími partnery tzv. koncepci práce s návštěvnickou veřejností, která hodnotí dílčí plochy v CHKO z hlediska zranitelnosti a negativních projevů návštěvnosti a stanoví, jak by měla vypadat jejich interpretace pro návštěvníky.

Hlavním výsledkem je sjednocení názorů a deklarace stanoviska AOPK k využití území návštěvníky. V ideálním případě vzniká deklarace ve spolupráci s dalšími partnery v území. Je pak podkladem pro rozhodování při řešení konkrétních agend AOPK.

Povalový chodník naučné stezky Dářská rašeliniště
Povalový chodník naučné stezky Dářská rašeliniště

KPNV ze zadání řeší pouze návštěvníky území, a to bez ohledu na jejich původ. Místní obyvatele zahrnuje ve chvíli, kdy využívají území při vycházkách a výletech či akcích. KPNV vyjasňuje, co chceme o území sdělovat, jaké kroky chceme v nejbližším období udělat směrem k návštěvníkům – interpretace, návštěvnická infrastruktura, regulace návštěvnosti. Místní stakeholdeři jsou zapojeni (formou pracovní skupiny), abychom znali jejich názor, aby pomohli navrhnout prezentaci území i limity obsažené v KPNV.

KPNV Žďárské vrchy - Analytická část

KPNV Žďárské vrchy - Plánovací část

KPNV Žďárské vrchy - Aplikační část

KPNV Žďárské vrchy - Zonace KPNV