null Obnova návštěvnické infrastruktury a naučné stezky v národní přírodní rezervaci Mohelenská hadcová step finišuje

AOPK ČR, Regionální pracoviště Správa CHKO Žďárské vrchy

Obnova návštěvnické infrastruktury a naučné stezky v národní přírodní rezervaci Mohelenská hadcová step finišuje

21. 11. 2023

Národní přírodní rezervace Mohelenská hadcová step patří k nejnavštěvovanějším chráněným územím Kraje Vysočina. Vybavení pro návštěvníky však bylo staré desítky let a nevyhovovalo současným požadavkům. Proto Agentura ochrany přírody a krajiny ČR (AOPK ČR) ve spolupráci s Městysem Mohelno zahájila v květnu 2023 rozsáhlou obnovu návštěvnické infrastruktury s cílem poskytnout zde návštěvníkům příjemné zázemí i zajímavé informace o unikátní přírodě této jedinečné lokality. Práce na stavbě aktuálně finišují.

V současnosti je dokončena dřevěná syslí pozorovatelna v lokalitě U jeřábu, jsou nainstalovány nové tabule a pulty naučné stezky a je dokončeno oplocení parkoviště a kamenné zídky. Stavební firma Kavyl dokončuje stavbu dřevěného altánu, který by měl poskytnout místo pro odpočinek návštěvníkům stepi. V příštích týdnech proběhnou výsadby dřevin a dokončovací práce na mobiliáři jako instalace laviček a odpadkových košů.

Už nyní, před dokončením realizace, je patrné, že stavbě předcházela důkladná příprava projektu, do které se zapojil architektonický ateliér P.P. Architects. Autoři projektu kladli důraz na použití přírodních materiálů. Kamenné zídky jsou z hadce získaného v nedalekém lomu u Hrubšic. Dřevěné prvky jsou vyrobeny z dubového dřeva.  Objekty tak citlivě zapadají do okolní krajiny. Za povšimnutí stojí zelená střecha altánu, kde by se postupně měly uchytit původní rostliny hadcové stepi.

AOPK ČR nyní také připravuje brožuru o Mohelenské hadcové stepi, která poskytne detailnější informace o zdejší přírodě a krajině a poslouží i jako podpůrný materiál pro exkurze do tohoto unikátního území.

Syslí pozorovatelna
NPR Mohelenská hadcová step z dronu
Budoucí altán