Na území CHKO Jeseníky roste celá řada mechorostů, které si zaslouží naši pozornost. Některé z nich patří mezi evropsky významné druhy a jsou předmětech ochrany v několika evropsky významných lokalitách soustavy Natura 2000.

​​​​​​​Šikoušek zelený

Šikoušek zelený.

Nenápadný mech roustoucí na zbytcích tlejícího dřeva. Lidským okem je viditelná pouze jeho tobolka, lodyžku a lístky u něj nenajdeme.

Na území CHKO probíhá pravidelný monitoring tohoto druhu a v současné době známe desítky lokalit jeho výskytu.

Tento druh je v Jeseníkách předmětem ochrany hned čtyř evropsky významných lokalit. Jedná se o EVL Praděd, EVL Rabštejn, EVL Rejvíz a EVL Údolí Malínského potoka.

Na fotce mladé tobolky šikouška na tlejícím dřevě, Foto: Štěpán Koval

​​​​​​​

Mozolka skalní​​​​​​​​​​​​​​.

 

Mozolka skalní​​​​​​​​​​​​​​

​​​​​​​​​​​​Játrovka mozolka skalní je předmětem ochrany EVL Šumárník. Roste na hlinitých teráskách strmého jižně orientovaného erozního svahu v depresi pod skalami. Jedná se o jedinou recentně známou lokalitu mozolky skalní v ČR.

Výskyt druhu byl na lokalitě potvrzen v roce 2000 po 45 letech od posledního historického nálezu a přítomná populace je od roku 2000 pravidelně každoročně monitorována.

​​​​​​​Na fotce plodná rostlina mozolky s mladými dosud přisedlými disky, Foto: Zbyněk Hradílek
​​​​​

Srpnatka fermežová​​​​​​​

​​​​​​​Roste na slabě kyselých až slabě zásaditých rašeliništích, kde osidluje trvale vlhká místa. Zbytky populací jsou schopné přežívat i ve vlhčích depresích na stanovištích s narušeným vodním režimem.

​​​​​​​V současné době je výskyt tohoto druhu na území České republiky prokázán na 39 lokalitách. Na území CHKO Jeseníky roste srpnatka fermežová v EVL Pstruží potok.

Srpnatka fermežová.
Srpnatka fermežová, Foto: Štěpán Koval