Historie aneb jak se kamzík do Jeseníků dostal

Kamzík horský je v Jeseníkách nepůvodní. Dovezen byl z rakouských Alp lesníky Řádu německých rytířů v roce 1913. Nejdříve byli kamzíci umístěni v aklimatizační obůrce u Malé Morávky. Do volné přírody byli vypuštěia až v roce 1924. Celkem bylo do Jeseníků dovezeno 22 alpských kamzíků a do volné přírody vypuštěno ze dvou obor 42 kusů. V roce 1927 byla pro kamzíky zřízena obora také u Videl. Postupně do ní byli vysazováni kamzíci dovážení z Alp i z Tater. Videlská obora byla zrušena v roce 1939. Nejvyšší stavy kamzíků se pohybovaly nad 900 kusů (1981, 1992). Nejnižší letní stav kamzičí zvěře byl napočítán cca 170 kusů v roce 2009. Ke snižování počtu kamzičí zvěře dochází postupně od počátku 90. let minulého století a to především v důsledku mysliveckého hospodaření v tržně pronajatých honitbách.

Vývoj populace kamzíků v Jeseníkách.
Graf: Vývoj populace kamzíků v Jeseníkách - letní stav (modrá) a odlov (červená).

Stavy kamzičí zvěře

V roce 2004 byla rozhodnutím Krajského úřadu Olomouckého kraje pro kamzíka horského vymezena oblast chovu. Tvoří ji celkem 19 honiteb: Vidly, Bílý Potok, Praděd, Ludvíkov, Bradlo, Spálená, Borek, Klín, Keprník, Mlýnky, Hvězda, Karlov, Malá Morávka, Hubert, Medvědí hřbet, Kamenec, Sedmidvory, Pec, Branná. Původní normovaný stav v oblasti chovu byl 145 ks kamzíků a minimální 101 ks kamzíků. Od roku 2005, kdy došlo k rozdělení původní honitby Praděd na dvě honitby (Praděd a Ludvíkov) je normovaný stav 151 ks a minimální stav 106 ks. Ve čtyřech honitbách (Hvězda, Karlov, Malá Morávka a Hubert) není kamzík normován.

Větřící kamzice.
Větřící kamzice, Foto: Martin Machala

Vliv na jesenickou přírodu

Negativní vliv vysokých stavů kamzíčí zvěře v minulých letech se na přírodě CHKO podepisoval především přímým spásáním a okusování rostlin, mechanickým poškozování rostlin a půdního povrchu i výraznou eutrofizací trusem v místech jejich pravidelných stávanišť. Tyto vlivy se projevovaly především v nejcennějších lokalitách CHKO (např. skalní výchozy ve Velké kotlině). Po snížení početnosti kamzíka došlo k výraznému omezení výše popsaných negativních vlivů.

Zvěří okousaný jitrocel černavý.
Zvěří okousaný jitrocel černavý, Foto: Archiv SCHKOJ

Budoucnost kamzíka v Jeseníkách

Na názor Správy CHKO Jeseníky, zakotvený v předchozím plánu péče, deklarující postupné zrušení volného chovu nepůvodního kamzíka v Jeseníkách, reagovala v roce 2011 „Petice za záchranu Jesenických kamzíků“ s cca 25 tisíci podpisy. Výsledkem jednání na MŽP v říjnu 2011, týkající se zachování kamzíka v Jeseníkách byla dohoda, že stávající populace v počtu do 200 kusů je akceptovatelná i z pohledu ochrany přírody.

Kamzičí stádo.
Kamzičí stádo, Foto: Matej Ferenčík