Pro všechny milovníky jesenické květeny je určená tato stránka s informacemi o vzácných nebo jinak zajímavých rostlinách Jeseníků.

Všechny rostliny

Bělozubka bělavá
Bělozubka bělavá

Bradáček srdčitý
Bradáček srdčitý

Chlupáček oranžový
Chlupáček oranžový

Havéz česnáčková
Havéz česnáčková

Horská bylina, v Jeseníkách má své nejvyšší místo růstu v ČR.

Hořec jarní
Hořec jarní

Hořec tečkovaný
Hořec tečkovaný

Hruštička menší
Hruštička menší

Huseník sudetský
Huseník sudetský

Hvězdnice alpská
Hvězdnice alpská

Hvozdík kartouzek sudetský
Hvozdík kartouzek sudetský

Jestřábník alpský
Jestřábník alpský

Jestřábník věsenkovitý
Jestřábník věsenkovitý

Jeden ze zástupců vzácných horských jestřábníků.

Jitrocel černavý sudetský
Jitrocel černavý sudetský

Kociánek dvoudomý
Kociánek dvoudomý

Kokrhel sličný
Kokrhel sličný

Poloparazitický druh, od hostitelských trav si bere vodu a v ní rozpuštěné minerály.

Koprníček bezobalný
Koprníček bezobalný

Dříve nazývaný také mědvědí kořínek, užíván na léčbu trávících obtíží a výrobu likérů.

Kropenáč vytrvalý
Kropenáč vytrvalý

Kýchvavice bílá Lobelova
Kýchvavice bílá Lobelova

Prudce jedovatá rostlina, v horských oblastech poměrně hojná.

Lilie cibulkonosá
Lilie cibulkonosá

Lilie zlatohlavá
Lilie zlatohlavá

Lipnice jesenická
Lipnice jesenická

Pětiprstka žežulník
Pětiprstka žežulník

Vytrvalá hlíznatá rostlina, která se přes dřívější hojný výskyt, stala rostlinou silně ohroženou.

Prstnatec bezový
Prstnatec bezový

Kriticky ohrožený druh. V CHKO Jeseníky ho najdeme na dvou lokalitách.

Prstnatec Fuchsův
Prstnatec Fuchsův

Jedná se o jeden z našich nejhojnějších prstnatců.

Prstnatec májový
Prstnatec májový

Dříve hojný druh na každé vlhčí louce, dnes díky zásahům do krajiny ubývá.

Pryskyřník platanolistý
Pryskyřník platanolistý

Jeden ze dvou našich pryskyřníků, s bílým květem, rozšířen ve většině pohraničních pohoří.

Pupava Biebersteinova jesenická
Pupava Biebersteinova jesenická

Jesenický endemit.

Rosnatka okrouhlolistá
Rosnatka okrouhlolistá

Roste zpravidla na půdách chudých na živiny. Jedná se především o rašeliniště a rašelinné louky Rejvízu.

Rozchodnice růžová
Rozchodnice růžová

Rozchodník horský
Rozchodník horský

Sasanka narcisokvětá
Sasanka narcisokvětá

Sedmikvítek evropský
Sedmikvítek evropský

Škarda sibiřská
Škarda sibiřská

Škarda velkoúborá
Škarda velkoúborá

Nápadný velkokvětý horský druh, u nás kromě Jeseníků roste v Krkonoších a vzácně i na Králickém Sněžníku.

Sklenobýl bezlistý
Sklenobýl bezlistý

Suchopýr pochvatý
Suchopýr pochvatý

Druh vázaný na kyselé půdy rašelinišť a vrchovišť.

Svízel bílý
Svízel bílý

Silně ohrožený druh rostoucí na vysokohorských loukách a pastvinách.

Tučnice obecná
Tučnice obecná

Příležitostně masožravá rostlina. Živiny si doplňuje lapáním drobného hmyzu na lepkavé listy.

Upolín nejvyšší
Upolín nejvyšší

Jeho nejvyšší výskyt u nás je ve Velké Kotlině.

Violka žlutá sudetská
Violka žlutá sudetská

Silně ohrožený druh rostoucí na vysokohorských loukách a pastvinách.

Vraneček brvitý
Vraneček brvitý

Drobná rostlina podobající se mechu. Patří mezi plavuně. V ČR se vyskytuje pouze vzácně.

Vratička měsíční
Vratička měsíční

Vstavač mužský
Vstavač mužský

Silně ohrožený druh z rodu vstavačů.

Zvonek jesenický
Zvonek jesenický

Roste jen na Petrových kamenech.

Zvonek okrouhlolistý sudetský
Zvonek okrouhlolistý sudetský

Poprvé popsán na vrcholových skalách Keprníku.

Zvonek vousatý
Zvonek vousatý

Je ve znaku CHKO Jeseníky. Jméno podle dlouze chlupatého odění rostliny.