• Na většině území CHKO Brdy platí zákaz vjezdu motorových vozidel. K zaparkování automobilů můžete využít parkoviště v obcích při okraji oblasti.
  • V CHKO Brdy nenajdete žádné stravovací ani jiné služby, proto doporučujeme přibalit si na cestu vydatnou svačinu či vhodné nápoje. 
  • Pokud se budete chtít osvěžit vodou z brdských studánek, dbejte aktuálních upozornění u těchto zdrojů, protože ne všechna voda je vhodná pro pitné účely.
  • Nenajdete zde odpadkové koše, proto prosíme návštěvníky, aby si své odpadky odnesli a jejich likvidaci provedli na nejbližším vhodném místě.
  • Část území je bývalým vojenským újezdem, při nálezu munice s ní nemanipulujte a zavolejte Policii ČR.
  • Zdejší lesy jsou hospodářské. Proto mějte, prosím, na paměti, že na cestách můžete potkat lesní techniku.
  • Na celém území chráněné krajinné oblasti platí zákaz rozdělávání ohňů. 
  • Na celém území chráněné krajinné oblasti platí zákaz táboření. Bivakování je povoleno.
  • V CHKO Brdy je jediným povoleným horolezeckým terénem Mrtnická skála, prosíme návštěvníky o respektování a tím přispění k ochraně cenných společenstev lišejníků a mechorostů na skalách a v kamenných mořích pod nimi.

Další informace lze získat prostřednictvím infocenter, např. ve Spáleném Poříčí, Rožmitále pod Třemšínem, Hořovicích, Rokycanech, Příbrami, Jincích nebo Strašicích.