Pro všechny milovníky pálavské květeny je určená tato stránka s informacemi o aktuálně kvetoucích nebo vykvétajících rostlinách. Návštěvu si tak můžete naplánovat na nejvhodnější čas.

A pokud vás pálavské rostliny opravdu zajímají, nesmí ve vaší knihovně chybět fotografický průvodce 100 pálavských rostlin.

Co nyní kvete?

česnek žlutý

česnek žlutý

Bohaté porosty najdete třeba na skalních stepích Svatého kopečku nebo jihozápadním úpatí Kotle.

hvězdnice chlumní

hvězdnice chlumní

Roste ve stepních trávnících celého hřebene Pálavy.

hvězdnice panonská

hvězdnice panonská

Vyskytuje se na Slanisku u Nesytu a velmi vzácně také na obnažených dnech rybníků lednické soustavy.

hvězdnice zlatovlásek

hvězdnice zlatovlásek

Roste ve stepních trávnících celé Pálavy - bohaté porosty třeba na Milovické stráni.

koniklec velkokvětý

koniklec velkokvětý

Bohatou populaci má například na východních skalnatých svazích Stolové hory.

lilie zlatohlavá

lilie zlatohlavá

Vidět ji můžete v lese na severozápadním svahu Děvína podél modré turistické trasy od Děviček do Soutěsky.

medovník meduňkolistý

medovník meduňkolistý

Spatřit jej můžete třeba na Milovické stráni.

šalvěj luční

šalvěj luční

Spatřit ji můžete například u křižovatky zelené a červené turistické trasy na jižním úpatí Stolové hory.

Všechny rostliny

Árón východní
Árón východní

Spatřit jej můžete například v lese podél červené turistické trasy ze Soutěsky na Děvín.

česnek žlutý
česnek žlutý

Bohaté porosty najdete třeba na skalních stepích Svatého kopečku nebo jihozápadním úpatí Kotle.

divizna brunátná
divizna brunátná

Vidět ji můžete například podél zelené turistické trasy vedoucí jihovýchodním svahem Děvína.

dřín jarní
dřín jarní

Roztroušeně až hojně v Pavlovských vrších i Milovické pahorkatině.

dymnivka nízká
dymnivka nízká

Můžete ji spatřit třeba podél zelené turistické trasy z Pavlova na Děvičky (ve vyšších partiích kopce).

hlaváček jarní
hlaváček jarní

Velmi početná populace je například na Milovické stráni a na západním úpatí Kočičí skály.

hvězdnice chlumní
hvězdnice chlumní

Roste ve stepních trávnících celého hřebene Pálavy.

hvězdnice slanistá panonská
hvězdnice panonská

Vyskytuje se na Slanisku u Nesytu a velmi vzácně také na obnažených dnech rybníků lednické soustavy.

hvězdnice zlatovlásek
hvězdnice zlatovlásek

Roste ve stepních trávnících celé Pálavy - bohaté porosty třeba na Milovické stráni.

hvozdík Lumnitzerův
hvozdík Lumnitzerův

Vidět jej můžete například na fragmentu skalní stepi poblíž vyhlídky nad Klentnicí u Sirotčího hrádku nebo podél červené turistické značky na jižním svahu Stolové hory.

jaterník podléška
jaterník podléška

Spatřit jej můžete třeba v lese podél zelené turistické trasy z Pavlova na Děvičky.

katrán
katrán tatarský

Nezaměnitelné bílé koule stepního běžce rozkvétají na Dunajovických kopcích nebo Pouzdřanské stepi.

kavyl sličný
kavyl sličný

Roste roztroušeně, místy až hojně na stepních trávnících celého hřebene Pavlovských vrchů i Milovické pahorkatiny.

koniklec velkokvětý
koniklec velkokvětý

Bohatou populaci má například na východních skalnatých svazích Stolové hory.

kosatec nízký
kosatec nízký

Bohaté porosty můžete vidět podél zelené turistické trasy na jihovýchodním svahu Děvína.

kosatec písečný
kosatec písečný

Vyskytuje se vzácně v Pavlovských vrších – na Svatém kopečku, Turoldu, Stolové hoře a Kotli.

koulenka prodloužená
koulenka prodloužená

Bohatou populaci má například na Svatém kopečku, kde ji můžeme vidět podél křížové cesty.

lilie zlatohlavá
lilie zlatohlavá

Vidět ji můžete v lese na severozápadním svahu Děvína podél modré turistické trasy od Děviček do Soutěsky.

mandloň nízká
mandloň nízká

Roste na hřebenu a západních svazích Dunajovických kopců.

medovník meduňkolistý
medovník meduňkolistý

Spatřit jej můžete třeba na Milovické stráni.

mochna písečná
mochna písečná

Bohaté porosty jsou na Svatém kopečku.

písečnice velkokvětá
písečnice velkokvětá

Roste vzácně na severně orientovaných skalách Děvína. Vidět ji můžeme například na skále Strážce nad Soutěskou.

podbílek šupinatý
podbílek šupinatý

Vidět jej můžete třeba podél zelené turistické trasy z Pavlova na Děvičky.

prvosenka jarní
prvosenka jarní

Vidět ji můžete například podél červené turistické trasy od fotbalového hřiště nad Klentnicí na Stolovou horu.

šalvěj etiopská
šalvěj etiopská

Přirozeně roste na Stolové hoře, vyseta byla i na dalších místech. Bohatou populaci má na Kočičí skále.

šalvěj luční
šalvěj luční

Spatřit ji můžete například u křižovatky zelené a červené turistické trasy na jižním úpatí Stolové hory.

sněženka podsněžník
sněženka podsněžník

Nachází se podél zelené turistické trasy a na úbočí Kotle u modré/zelené turistické trasy.

třemdava bílá
třemdava bílá

Spatřit ji můžete třeba na Milovické stráni nebo na jihovýchodním svahu Děvína.

večernice smutná
večernice smutná

Spatřit ji můžete například podél zelené turistické trasy vedoucí jihovýchodním svahem Děvína.