null Dunajovické kopce – výhled do okolí i do budoucna

AOPK ČR, Správa CHKO Pálava

Dunajovické kopce – výhled do okolí i do budoucna

8. 11. 2023

Intenzivní péče o národní přírodní památku bude pokračovat i v dalších letech.

Někteří návštěvníci národní přírodní památky Dunajovické kopce mají toto území takřka za humny, jiní i daleko od domova. Spoustu lidí, kteří mají toto místo rádi, ale pojí stejný obdiv k této lokalitě se zajímavou historii. 

Tak jak každé vzácné území, které vzniklo díky dřívější lidské činnosti, i Dunajovické kopce potřebují nějakou formu lidské péče. Se začátkem listopadu 2023 zde byla (díky finančním zdrojům z dotačního programu Národní program obnovy) zahájena s vybranou firmou Agrotree realizace víceletého projektu za 16 miliónů korun. Cílem je přímé navázání na již ukončenou první etapu tzv. asanační péče

Jedna forma navazujících zásahů bude i přechod k extenzivní pastvě s využitím druhově smíšeného stáda (kozy, ovce, poníci) s pobytem v území po celou sezónu. Nejméně tři malá stáda budou pohybovat v různých částech chráněného území. Děkujeme všem návštěvníkům za zodpovědné chování, zvláště při procházkách se psy, a samozřejmě upozorňujeme na zákaz krmení pasoucích se zvířat. Odměnou všem bude pohled na spokojená, zdravá zvířata a výsledek jejích práce při péči o vzácné Dunajovické kopce.

Kozy pod Velkou slunečnou.
Výhled na Pálavu.
Rozkvetlé Dunajky.
Poníci.
Poníci.