Aktuální omezení pro veřejnost

Zde nejdete informace o aktuálních omezeních na našem území.

Táboření a rozdělávání ohně

stále

Táboření a rozdělávání ohně mimo místa vyhrazená se souhlasem orgánu ochrany přírody je ze zákona trvale zakázáno. Tábořením se rozumí přebývání na jednom místě po delší dobu, zpravidla přes noc, za použití přístřešku. Legální je přespání např. na karimatce tzv. „pod širákem“, ale stanování či nocování „pouze“ pod celtovým přístřeškem už tento zákaz porušuje.