Základním strategickým dokumentem ochrany přírody a krajiny na území chráněné krajinné oblasti Jizerské hory je Plán péče o CHKO. Není závazný pro fyzické ani právnické osoby, je však východiskem při rozhodování orgánů ochrany přírody a do značné míry ovlivňuje využívání území CHKO.

Zonace CHKO Jizerské hory

Zonace CHKO

Na území CHKO jsou vymezeny 4 zóny odstupňované ochrany přírody.

Více informací
Maloplošná zvláště chráněná území CHKO Jizerské hory

Maloplošná zvláště chráněná území

Na ochranu různorodých přírodních fenoménů – přirozených lesů, rašelinišť, mokřadních společenstev, přírodě blízkých lučních společenstev, geomorfologických útvarů – jsou na území CHKO Jizerské hory vyhlášeny 3 národní přírodní rezervace, 13 přírodních rezervací a 12 přírodních památek.

Více informací
Památné stromy CHKO Jizerské hory

Památné stromy

Památné stromy, vynikající svým vzrůstem, věkem nebo druhem, představují výrazné krajinné dominanty, připomínají historické události nebo jsou spojeny s pověstmi či bájemi.

Více informací
Péče o přírodu a krajinu v CHKO Jizerské hory

Péče o přírodu

Důležitým úkolem Správy CHKO je plánování a zajištění aktivní péče o přírodu tak, aby pomohla udržet nebo zlepšit její stav.

Více informací