null Do Brd se vrací čápi

AOPK ČR, Správa CHKO Brdy

Do Brd se vrací čápi

14. 5. 2024

Tito čápi nesedí na komíně, ale mají hnízda ukrytá ve zdejších lesích.

Tajemní čápi černí jsou v naší přírodě silně ohroženým zvláště chráněným druhem. Po příletu čápi okouknou změny u hnízda a vyhodnotí bezpečnost. Pokud vše vypadá dobře, tak hnízdo znova využijí k vyvedení nových čápat. I v letošním roce se čápi vracejí do Brd ke svým a případně novým hnízdům. Proto je můžete občas zahlédnout, jak krouží v okolí Brd anebo loví ve zdejších potocích a řekách malé ryby. 
V letošním roce probíhá po 10 letech celostátní sčítání čápů černých. Proto budeme rádi, když nám o výskytu čápa černého dáte vědět. Vhodné je zaslat datum pozorování, zaznamenat činnost čápa/ů - přelet, lov ve vodě, lov na poli, pohyb v lese, kroužení. V případě nálezu hnízda prosíme o zadání data skrytě, neboť časté návštěvy hnízd nemají čápi rádi a vedou k opuštění hnízda. Pokud čápa vyfotíte, můžete fotografii přiložit. Na základě získaných dat se bude odhadovat aktuální počet hnízdících párů. 
Svá pozorování zadávejte pomocí mobilní aplikace Biolog či zasílejte na adresu helena.vejrova@nature.cz. Děkujeme.
 

Čáp černý stojí na svém hnízdě v koruně stromu uprostřed lesa.
Pohled na čápa černého stojícího na hnízdě skrz olistěné větve buku.

Čáp černý na hnízdě. Foto Bohumil Fišer

Pohled na čápa černého stojícího na hnízdě z jiné strany.