null Bahna 2023

AOPK ČR, Správa CHKO Brdy

Bahna 2023

30. 6. 2023

Po několikaleté odmlce jsme letos znovu rozložili stánek AOPK ČR, Správy CHKO Brdy na vojenském cvičišti Bahna v rámci 33. Dne pozemního vojska.

Příznačně za zvuků bojových vozidel, vrtulníků i děl jsme představovali obyvatele brdských vojenských cvičišť, kteří by bez armádního výcviku v Brdech i jinde těžko hledali kvalitní místo k životu. Kromě běžnějších obyvatel tůní a louží se příchozí mohli osobně seznámit s kuňkou žlutobřichou a listonohem letním – našimi „vojenskými celebritami“.  Prostřednictvím křížovky si pak mohli zopakovat informace nabyté u živých tvorů a černé na bílém odhalit, že ARMÁDA koná mnohé PRO PŘÍRODU. Za celý den se u nás zastavilo několik stovek malých i velkých návštěvníků.  Všem děkujeme za přízeň a těšíme se za rok na Bahnech 2024 na shledanou.

 

1
2
3
4
5
7
8
kuňka žlutobřichá
listonoh letní