K tomu, aby příroda Blanského lesa příliš netrpěla, potřebuje i pomoc vás – návštěvníků a turistů. Respektujte prosím zásady chování a omezení, jejichž cílem je ochránit rostliny, zvířata a jejich prostředí. Mezi ta nejzásadnější pravidla patří:

  • v přírodních rezervacích a památkách choďte především po značených cestách
  • nekrmte divoká zvířata a neničte rostliny
  • neparkujte, netábořte a nerozdělávejte oheň mimo vyznačená místa
  • nevjíždějte autem mimo silnice, tedy ani na lesní a polní cesty
  • všechny odpadky si po sobě odneste
  • chovejte se ohleduplně k ostatním návštěvníkům i přírodě

Děkujeme!

Pěší turistika

Blanským lesem vede hustá síť značených turistických tras, na mnohých místech doplněných o informační panely. Nejfrekventovanějšími místy, jako jsou Kleť nebo Dívčí Kámen, ročně projdou tisíce turistů. Prosíme vás proto, abyste respektovali značené trasy a neničili křehká přírodní stanoviště pohybem mimo stezky. Přírodě tak dopřejete potřebný klid.

Cyklistika

Blanský les je protkán sítí cyklostezek, pro jízdu na kole lze také využít mnoho zpevněných lesních a polních cest. Jízdy po turistických stezkách se vyvarujte. Působí totiž erozi a ničí povrch stezek, cyklisté navíc často ohrožují pěší turisty. Vzhledem k terénu, kterým prochází, mohou být pěší stezky pro cyklisty i nebezpečné. Děkujeme, že tato omezení respektujete a na kole jezdíte pouze tam, kde je to vhodné.

Auto a parkování

Nevjíždějte autem mimo silnice. Na území CHKO je vjezd na lesní i polní cesty zakázán, stejně tak na louky. Stejná pravidla platí i pro karavany a další vozidla určená ke spaní. Při cestě do Českého středohoří preferujte veřejnou dopravu. Při cestě autem si ověřte možnosti parkování v obcích a městech na vyhrazených parkovištích. Možnost parkování u zajímavých turistických cílů je v Českém středohoří omezená, ale dostupná parkoviště jsou dobře značená například na portálu www.mapy.cz.  

​​​​​​​Táboření

Na území CHKO je táboření, přespávání pod přístřeškem, jako je stan nebo bivakovací plachta, zakázané. Bivakování, tedy spaní „pod širákem“ podle aktuálního výkladu zákona zakázané není, v takovém případě prosíme o respektování přírody výběrem vhodného místa a jeho opuštěním ve stejném nebo lepším stavu, jako jste jej nalezli.

Létání s drony

Pro létání dronů v CHKO Blanský les je potřeba souhlasu AOPK ČR, Správy CHKO Blanský les. Navíc je třeba dodržovat obecně platné předpisy.

  • zákon č. 49/1997 Sb., o civilním letectví
  • prováděcí vyhláška k tomuto zákonu - č. 108/1997 Sb. („vyhláška“)
  • letecký předpis Pravidla létání L 2, Doplněk X - bezpilotní systémy
  • ​​​​​​​zákon 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny

Létání v omezených zónách - kam CHKO patří - povoluje na základě žádost ÚCL, vyjádření orgánu ochrany přírody je v tomto případě nezbytné.

Je ale třeba upozornit piloty dronů na skutečnost, že pro ně platí všechna platná ustanovení a omezení pro pohyb osob v chráněných územích uvedená v zákoně o ochraně přírody a krajiny, případně v bližších ochranných podmínkách uvedených v jednotlivých zřizovacích předpisech těchto chráněných území. Nelze tedy například vstupovat mimo vyznačené trasy v přírodních rezervacích, nebo rušit dronem hnízdící ptáky.

Horolezectví

Z důvodu ochrany přírody je nutné horolezectví regulovat, aby nedocházelo k poškozování přírody – na skalních stěnách roste řada vzácných druhů rostlin a hnízdí ohrožené druhy ptáků.

Pravidla provozování horolezectví jsou dobře popsána na stránkách Českého horolezeckého svazu. Stejně tak jsou na nich zveřejňovány aktuality ohledně dočasných uzavírek území, nebo jiné informace k omezení horolezectví.  Obecně platí, že horolezci mohou využívat již definované lezecké cesty, bez souhlasu orgánů přírody nesmí upravovat povrch skal či umísťování nové jistící prostředky a jiné prvky pro lezení.

Geocaching

Na území CHKO Blanský les je aktivních několik desítek schránek, takzvaných „kešek“. Jejich provozování přírodě nevadí, pokud dodržujete pravidla jejich umístění. Při plánování založení nové keše na území CHKO si prostudujte pravidla pro keše v chráněných územích.

Při zakládání keše berte ohled na riziko poškození místa desítkami a stovkami dalších hráčů, kteří ji budou hledat. Zvláštní pozornost věnujte popisu cesty, jak se k samotné keši dostat a jak ji najít. Obzvlášť opatrní buďte při umisťování kešek na stromy - všechny dřeviny jsou zákonem chráněny před poškozováním a ničením. Zejména v případě vyhlášených památných stromů keš neumísťujte přímo na stromy, do jejich dutin, korun, kořenů, ani je nezavěšujte na větve.