Jak krajinný ráz chráníme?

1. snahou o zachování dominantního působení charakteristických rysů krajiny – zachování struktury lesů, polí, luk, rozmístění sídel, urbanistické struktura osídlení, tradiční typ staveb (v centrální a východní části Blanského lesa jsou to horizontální, přízemní, zděné zemědělské usedlosti, zasahuje jihočeské baroko; v západní a jižní části se jedná o sudetský patrový kamenný dům s valbovou střechou).

2. snahou o omezení nežádoucích novotvarů jako je rozvolnění zástavby mimo sídla, orientace štítů a hlavních oken domů ven ze vsi (výhled) či katalogové architektuře – balkóny, arkýře, vikýře, plasty apod.

 

Studie preventivního hodnocení krajinného rázu

Podkladem pro posuzování vlivu staveb i jiných činností na krajinný ráz je Studie preventivního  hodnocení krajinného rázu CHKO Blanský les z roku 2017. Vychází se zejména z mapy odstupňované ochrany krajinného rázu, kde je území CHKO rozdělené do pěti pásem – 1. nejvyšší, 5. nejnižší stupeň ochrany. Pro 1. a 2. stupeň platí zpřísněné regulativy, pro 3. stupeň platí základní regulativy, pro 4. a 5. stupeň platí vzhledová konvence v podrobnosti, jakou umožňuje územní plán. Pro zjednodušení a přehlednost jsme pro stavebníky připravili výtah z této Studie hodnocení krajinného rázu - Vzhledovou konvenci staveb v CHKO Blanský les.

Studie preventivního hodnocení krajinného rázu CHKO Blanský les

Mapa odstupňované ochrany krajinného rázu CHKO Blanský les

Tabulka základních a zpřísněných regulativů v CHKO Blanský les

Vzhledová konvence staveb v CHKO Blanský les