null RNDr. Tomáš Peckert, Ph.D.

RNDr. Tomáš Peckert, Ph.D.
ředitel regionálního pracoviště Správa CHKO Český les

Narodil se v roce 1977 v Plzni. Vystudoval obor odborná biologie na Přírodovědecké fakultě Univerzity Karlovy v letech 1995-2001. V roce 2006 obhájil titul Ph.D. na téže fakultě.

V AOPK ČR působí do roku 2006. Nejprve jako botanik na Správě CHKO Slavkovský les, od roku 2008 na Správě CHKO Český les a od roku 2012 vede regionální pracoviště Správa CHKO Český les.

Profesním zaměřením je botanik, zabývá se ochranou vzácných a mizejících rostlinných druhů. Věnuje se rovněž problematice návratu vysokokmenných ovocných stromů do krajiny.

Je členem České svazu ochránců přírody.

Angličtinu ovládá na komunikativní úrovni, němčinu pasivně.