null Ing. Jiří Hušek

Ing. Jiří Hušek
ředitel regionálního pracoviště Liberecko

Narodil se v roce 1958 v Liberci. V letech 1977-1982 absolvoval lesnickou fakultu Vysoké školy zemědělské v Brně. V průběhu středoškolského a vysokoškolského studia spolupracoval se Správou CHKO Jizerské hory.

Po ukončení studia nastoupil do lesnického provozu v oblasti Jizerských hor v období vrcholící imisně-kůrovcové kalamity s rozměry ekologické katastrofy. Vystřídal řadu technických a vedoucích funkcí u podniku státních lesů, Lesního závodu Frýdlant a po transformaci lesního hospodářství ve Frýdlantské lesní a.s., naposledy ve funkci výrobního náměstka a zástupce ředitele.  V roce 1997 nastoupil do funkce vedoucího Správy chráněné krajinné oblasti Jizerské hory. Po transformaci na Agenturu ochrany přírody a krajiny ČR byl pověřen vedením sloučeného pracoviště Správa CHKO Jizerské hory a krajské středisko Liberec a po reorganizaci od roku 2015 byl jmenován ředitelem regionálního pracoviště Liberecko s územní působností zejména v Libereckém kraji a CHKO Jizerské hory, Lužické hory a Český ráj. V rámci své profese se mimo jiné zabýval revitalizací lesních ekosystémů v Jizerských horách, dále pak vztahem ochrany přírody a rekreačního využití chráněných území, od roku 2005 je vedoucím odborné skupiny pro rekreaci a sport při AOPK ČR. Spolupracuje s Nadací pro záchranu a obnovu Jizerských hor, je členem vědecké sekce Rady Krkonošského národního parku a redakční rady časopisu Krkonoše - Jizerské hory. Publikuje v řadě regionálních periodik a publikací.

Žije v Oldřichově v Hájích. Kromě přírody k jeho zájmům patří cestování a rekreační sport, především horolezectví.

Ovládá angličtinu, ruštinu pasivně.