null Ing. Jiří Bureš

Ing. Jiří Bureš
ředitel regionálního pracoviště Jižní Čechy

Narodil se v roce 1964 v Písku. V letech 1982-1986 vystudoval Provozně ekonomickou fakultu Vysoké školy zemědělské v Českých Budějovicích (obor zootechnik).

V roce 1987 nastoupil jako technik do Společného zemědělského podniku (později Agropodnik v Písku, v letech 1989-1990 pracoval jako technik v JZD Zvíkov u Českých Budějovic.

V AOPK ČR (či předcházejících organizacích ČÚOP a SCHKO ČR) působí od roku 1991. V letech 1991-2014 v pozici specialisty na problematiku vody, rybníků a zemědělství na Správě CHKO Třeboňsko. Věnoval se i managementu a vyhlašování maloplošných chráněných území, dotačních titulů podporujících revitalizaci toků a mokřadů, zoologii obratlovců včetně monitoringu a mapování jednotlivých druhů. Byl členem jihočeského regionálního poradního sboru pro revitalizace říčních systémů. Podílel se na vytváření sítě soustavy Natura 2000 v Jihočekém kraji, především na přípravě podkladů a vyhlášení jednotlivých ptačích oblastí. Od roku 2014 je ředitelem regionálního pracoviště Jižní Čechy.

V letech 1991-1998 byl zastupitelem městského zastupitelstva v Českých Budějovicích za Stranu zelených, později jako nezávislý.

Jeho dlouhodobou specializací je ornitologie, které se věnuje od školních let. Od roku 1982 je členem České společnosti ornitologické (dříve Československá ornitologická společnost) a je autorem či spoluautorem několika ornitologických prací a knih či publikací o přírodě a ptácích jižních Čech.

Mezi jeho zájmy patří zejména příroda, historie a cestování po zajímavých lokalitách kdekoli na světě.

Angličtinu ovládá na komunikativní úrovni, němčinu a ruštinu pasivně.