null Mgr. David Lacina

Mgr. David Lacina
ředitel Odboru územní ochrany

Narodil se v roce 1973 v Trutnově. Vystudoval obor zoologie obratlovců na Přírodovědecké fakultě UK v Praze (2000).

Pracoval v České společnosti ornitologické (1999-2004), kde mimo jiné koordinoval program Významná ptačí území. Od roku 2004 pracuje na AOPK ČR, nejprve jako zoolog na oddělení CITES a oddělení druhové ochrany a následně jako vedoucí oddělení maloplošných zvláště chráněných území (2008-2014) a ředitel odboru zvláštní ochrany přírody (2014-2023). Od 1. 1. 2024 působí jako ředitel Odboru územní ochrany.

Dlouhodobě se zabývá ochranou ptáků a jejich prostředí. Na AOPK ČR koordinoval přípravu a realizaci několika projektů v oblasti druhové a územní ochrany přírody, jejichž výsledkem jsou například podklady pro nově vyhlášená zvláště chráněná území či zpracované souhrny doporučených opatření pro evropsky významné lokality.

Mezi jeho koníčky patří přespolní běh, turistika, ornitologie a zahradničení.

Dorozumí se anglicky a polsky, částečně i japonsky.