Úvod - Dotace

Program je určen pro rozvoj a obnovu resortu MŽP v oblasti stavební, na rozvoj a provozování ICT, na správu a investice ve zvláště chráněných územích a na obnovu a modernizaci strojních zařízení.

Podprogram

Pořízení, obnova a provoz ICT(podprogram č. 115V031)
Správa nezcizitelného státního majetku ve zvláště chráněných územích (podprogram č. 115V032 - MaS)
Pořízení a obnova nemovitého majetku MŽP (podprogram č. 115V033)
Pořízení a obnova strojů a zařízení MŽP (podprogram č. 115V034)

Zdroj financí

Státní rozpočet

Dokumenty

Dokumentace programu – 115 030 na roky 2018 až 2022

Kontakt (webové stránky)

Odbor rozpočtu MŽP ČR