SZP - Dotace

Společná zemědělská politika (SZP) se zaměřuje na podporu evropských zemědělců, zajišťování potravinové bezpečnosti a probíhající změny klimatu.

Cíle a oblasti

  • opatření v oblasti změny klimatu
  • péče o životní prostředí
  • zachování krajiny a biodiverzity
  • obnovení rovnováhy sil v potravinovém řetězci
  • podpora generační obměny
  • dynamické venkovské oblasti
  • ochrana kvality potravin a zdraví
  • znalosti a inovace
  • zajištění spravedlivého příjmu
  • zvýšení konkurenceschopnosti

Možnost kombinace s dalšími dotacemi poskytovatele AOPK ČR

Na stejnou činnost, v rámci jednoho zájmového území, není možné poskytnout dotaci ze dvou zdrojů (národních, evropských či v kombinaci). Je však možné finanční zdroje mezi sebou kombinovat pro různé činnosti v rámci jedné plochy. Pro výpočet správné výše dotace je nutné řídit se níže uvedenými pokyny. 

Kombinovatelnost využití zemědělských podpor a opatření v rámci programů MŽP

Zdroj financí

Evropské fondy EZZF a EZFRV

Webové stránky programu

Více informací se dozvíte na stránkách Ministerstva zemědělství ČR
SZP pro období 2023-2027

Kontakt na pracovníky si zobrazíte kliknutím do mapy, kde chcete realizovat vaši žádost

RP Moravskoslezské RP SCHKOSlavkovský les RP Vysočina RP Střední Čechy RP Východní Čechy RP Jižní Čechy RP Liberecko RP Olomoucko RP SCHKOČeskéstředohoří RP SCHKO Kokořínsko- Máchův kraj RP SCHKOČeský les RP Jižní Morava RP SCHKO Bílé Karpaty Ústředí AOPK ČR Chráněná krajinná oblast