Kokořínsko je pro svou malebnost, ale i jistou syrovost skalních útvarů oblastí vyhledávanou turisty od 19. století. Lákaly a stále lákají je sem hrady i zříceniny, třpytící se hladiny rybníků i výhledy z vrcholků skal. Mnozí se sem opakovaně vracejí již po generace. Naopak velká část Máchova kraje byla po několik desetiletí běžnému návštěvníkovi zapovězena, jelikož se zde rozkládal vojenský prostor. Dnes však již můžeme objevovat i tamější krásy. Vzhledem k tomu, že součástí CHKO je i Máchovo jezero, turistický ruch v této oblasti je opravdu velký, a to hlavně v letních měsících, které lákají ke koupání. U jiných rybníků však najdete vyžití i mimo tuto sezonu - třeba Novozámecký rybník Vás může nalákat na pozorování vodního ptactva, k čemuž zde byla zbudována vyvýšená ornitologická pozorovatelna.