Na celém území CHKO Jeseníky není dovoleno:

 • vjíždět a parkovat motorovými vozidly mimo silnice, místní komunikace a vyhrazená místa. Na lesní účelové komunikace je vjezd motorových vozidel zakázán.
 • tábořit, rozdělávat a udržovat ohně mimo vyhrazená místa.
 • ukládat a zneškodňovat odpady mimo místa vyhrazená.

Dále na území I. a II. zóny není dovoleno:

 • nevratně poškozovat půdní povrch (týká se zejména vjíždení cyklistů mimo vyznačené cesty).
 • pořádat soutěže na jízdních kolech mimo silnice, místní komunikace a místa vyhrazená Správou CHKO Jeseníky.

Dále v národních přírodních rezervacích není dovoleno:

 • vstupovat a vjíždet mimo vyznačené cesty, provozovat horolezectví, létání na padácích a závěsných kluzácích.
 • jezdit na kolech mimo silnice, místní komunikace a místa vyhrazená Správou CHKO Jeseníky.
 • vjíždět motorovými vozidly.
 • sbírat ci odchytávat veškeré rostliny a živočichy.

V přírodních rezervacích není dovoleno:

 • sbírat či odchytávat veškeré rostliny a živočichy kromě sběru lesních plodů.

Zvláště chráněné rostliny není dovoleno:

 • sbírat, trhat, vykopávat, poškozovat, ničit nebo jinak rušit ve vývoji, a to veškeré jejich podzemní i nadzemní části a všechna vývojová stádia i jejich biotop.

Zvláště chráněné živočichy není dovoleno:

 • chytat, chovat v zajetí, rušit, zraňovat nebo usmrcovat, sbírat, ničit, poškozovat či přemisťovat jejich vývojová stádia nebo jimi užívaná sídla.