null Výprava za obojživelníky Českého ráje

Správa CHKO Český ráj

Výprava za obojživelníky Českého ráje

6. 5. 2022

Poslední dubnovou sobotu se ve spolupráci s Domem přírody Českého ráje konala exkurze za tvory, kteří žijí střídavě na souši i ve vodě, tzn. za obojživelníky. Zhruba tři desítky účastníků si v doprovodu zoologa Správy CHKO Český ráj Mgr. Václava Luky prošly okruh v mimořádně cenném území přírodní rezervace a evropsky významné lokality Podtrosecká údolí.

V údolí mezi rybníky Vidlák, Hrudka a Rokytnický se nalézá vzácný a svým rozsahem ojedinělý komplex mokřadních biotopů s charakteristickým společenstvem rostlin a živočichů. Účastníci exkurze se seznámili s nejčastějšími druhy obojživelníků v této lokalitě – pozorována byla hojně zejména kuňka obecná, ale objevil se i skokan štíhlý, čolek obecný, čolek horský a dále řada druhů vodního hmyzu - např. potápníci, larvy vážky či jehlanka válcovitá...

Zajímavé bylo srovnání rozdílů druhové bohatosti v obhospodařovaných rybnících, v jejich litorálních porostech a v hojně osídlených mokřadních tůních. Vydařenou exkurzi doprovázelo příjemné jarní počasí.

Výprava za obojživelníky Českého ráje.
Výprava za obojživelníky Českého ráje.
Výprava za obojživelníky Českého ráje.
Výprava za obojživelníky Českého ráje.
Výprava za obojživelníky Českého ráje.
Výprava za obojživelníky Českého ráje.