null Kukačka téměř dokukala...

Správa CHKO Český ráj

Kukačka téměř dokukala...

18. 5. 2022

Vstavač kukačka (Orchis morio) se donedávna vyskytoval na území České republiky relativně hojně, avšak v současnosti patří mezi silně ohrožené druhy naší květeny.

Dříve, díky velkým,  stabilním populacím a lehkým semenům, putoval krajinou a osídloval vhodná místa. V naší zemi bylo historicky doloženo více než tisíc lokalit a někde byla kukačka tak hojná, že se ani nezaznamenávaly konkrétní lokality. Od poloviny dvacátého století však začal její velmi rychlý ústup. Odhadem dnes přežívá jen kolem 20 % populací.

Obecně býval druh nejčastěji na tzv. ladech, intenzivně spásaných a narušovaných pastvinách na pahorcích, příkrých stráních a v okolí rybníků, nicméně rostl také na sušších a vlhčích loukách, mezích a v okrajích lesů.

Ještě v 80. letech 20. století se v Českém ráji tento druh vyskytoval ve vyšších desítkách jedinců, avšak do roku 2002 díky nevhodnému managementu téměř vymizel. V současnosti se vyskytuje už pouze na dvou (!!!) lokalitách, k letošnímu roku v počtu 23 jedinců.

Kvůli praktickému vymizení tohoto druhu z Českého ráje jsme přistoupili k poslednímu pokusu o jeho záchranu a radikálně změnili prováděný management - seč je prováděna až po vysemenění rostlin a hlavně po seči radikálně vyhrabáváme „stařinu“. Snad i díky tomu se podařilo v uplynulých čtyřech letech na jedné lokalitě jeho populaci více jak ztrojnásobit a to z původních 7 jedinců na dnešních 22.

Snad bude tento trend i nadále pokračovat.

Rozkvetlý vstavač kukačka.
Rozkvetlý vstavač kukačka.
Rozkvetlý vstavač kukačka.
Rozkvetlý vstavač kukačka.