​​​​​​​​​​​​​​
​​​​​​​

​​​​​​​Broumovské smrky v Hamerském údolí

​​​​​​​​​​​Již od roku 1983 je skupina 10 smrků, která se nachází v okrese Tachov přibližně 2 km západně od středu obce Broumov nedaleko Broumovského zámečku a přírodní rezervace Broumovská bučina, chráněna jako chráněný přírodní výtvor „Smrky v hamerském údolí“.

Stromy jsou výjimečné nejen svým stářím (cca 150 let), ale také svými rozměry.

Vysoké jsou kolem 40 m a obvody kmenů se u jedinců pohybují v rozmezí 200 – 280 cm.

​​​​Kód ÚSOP: 102239
Druh: smrk ztepilý (Picea abies)
Vyhlásil: ONV v Tachově v roce 1983 jako CHPV Smrky v Hamerském údolí
obvod: 200 – 280 cm
Výška: max. 44 m
Stáří (cca): 150 let

 

 

​​​​​​​Dub a lípa na Štajnerce​​​​​​​

Dub a lípa rostou tři kilometry jihozápadně od obce Obora v okrese Tachov, na místě dnes již zaniklého vstupu do bývalé obory, kde se v minulosti nacházela i hájovna. Svými rozměry, historickou i estetickou hodnotou se zajisté řadí mezi krajinářsky významný prvek v severní části CHKO Český les.

​​​​​​​

Kód ÚSOP: 105443
Druh: 1 lípa malolistá (Tilia cordata), 1 dub letní (Quercus robur)
Vyhlásil: AOPK ČR PR SCHKO Český les v roce 2009
obvod: dub 479 cm, lípa 488cm
Výška: cca 26 m
Stáří (cca): 160 let

​​​​​​​​​​

 

​​​​​​​​​​​​​​Duby u Oborské hájenky

Osm exemplářů dubu letních se nachází v severní části CHKO Český les v okrese Tachov, cca dva kilometry jižně od obce Obora. Stromy rostou kolem bývalé hájenky a od roku 2006 jsou chráněny jako památné. Přímo u jednoho ze stromů stojí malý dřevěný altánek, ve kterém můžete posvačit a odpočinout si a zároveň se zde dočtete něco málo o historii lokality, protože se budete nacházet na Naučné stezce Branka.

Kód ÚSOP: 102267
Druh: 8 ks Dub letní (Quercus robur L.)
Vyhlásil: S CHKO ČL v roce 2006 ONV Tachov 1987 jako chráněný přírodní výtvor,

přehlásila SCHKO ČL 2006
obvod: cca 270 – 490 cm
Výška: cca 18 m

 

 

Lípa Jindřicha Kolowrata


Tato lípa je samostatně rostoucím památným stromem nacházejícím se v osadě Málkov v jižní části CHKO Český les, ale stále ještě v okrese Tachov. Za památný byl strom vyhlášen v roce 2002 městským úřadem v Boru.

Na přírodní dominantu Málkova, kterou tento strom bezesporu je, narazíte při procházce po naučné stezce Milíře a vodní mlýny.

Kód ÚSOP: 102224

Druh: Lípa širokolistá (Tilia platyphyllos)

Vyhlásil: MěÚ Bor v roce 2002

obvod: cca 350 cm

Výška:

Stáří (cca):

 

 

 

 

Lípy na Jalovém dvoře

 

V prostoru dnes již bývalé vsi Jalový dvůr rostou dvě ohromné lípy, které jsou od roku 2009 chráněny jako památné. Stromy se nacházejí v blízkosti památníku obětí 1. světové války.

Bývalá vesnice s památnými stromy se nachází přibližně dva kilometry jihozápadně od Broumova v okrese Tachov.

Kód ÚSOP: 105425

Druh: 2 ks lípy velkolisté (Tilia platyphyllos Scop.)

Vyhlásil: SCHKO ČL v roce 2009

obvod: cca 431 a 484 cm

Výška: cca 23 m

Stáří (cca): 160 let

 

 

 

​​​​​​​Mílovská lípa

​​​​​​​
Solitérní památný strom, který je chráněn od roku 2007, roste na území bývalé osady Mílov asi sto metrů pod silnicí z Přimdy směrem na Rozvadov v okrese Tachov. Svými rozměry patří bezesporu k nejmohutnějším památným stromům na území CHKO Český les.

Na podzim roku 2018 se přes okolí Přimdy přehnala silná vichřice, která však naštěstí nepoškodila ani chráněný strom ani jeho označení.

Kód ÚSOP: 104877

Druh: Lípa srdčitá (Tilia cordata)

Vyhlásil: SCHKO ČL

obvod: 714 cm

Výška: 25 m

Stáří (cca):

 

 

Schönwaldský jasan

​​​​​​​
Další památný strom v okrese Tachov, který roste samostatně a není součástí skupiny památných stromů, je připomínkou bývalé sklárny Schönwaldská huť. Jasan je svými parametry největším „pozůstalým“ z jasanového hájku, který byl součásti huti.

Kromě významných parametrů byl důvodem pro vyhlášení stromu jako památný i fakt, že na jeho kmenu byl nalezen vzácný lišejník důlkatec plicní.

Strom byl vyhlášen památným teprve v roce 2016.

Kód ÚSOP: 106138

Druh: jasan ztepilý (Fraxinus excelsior)

Vyhlásil: SCHKO ČL

obvod: 640 cm

Výška: 30 m

Stáří (cca): 200 let

 

 

 

Čepičkovo dub na Pile

​​​​​​​
Pila je dnes již zaniklou osadou v okrese Domažlice, která se nacházela mezi sídly Mýtnice a Úpor, dnes již rovněž zaniklými. Dub letní, který je od roku 2016 chráněn jako památný, zde tvoří krásnou krajinářsky i esteticky hodnotnou přírodní dominantu. Strom byl pojmenován po místním hajném, který pod tímto stromem údajně často a rád odpočíval.

Kód ÚSOP: 106132

Druh: Dub letní (Quercus robur)

Vyhlásil: SCHKO ČL

obvod: 395 cm

Výška: 25 m

Stáří (cca): 200 let

 

 

 

 

 

 

Dubovka v Zapomenutém údolí
​​​​

​​​​​​​
​​​​​​​
​​
„Zapomenutým údolím“ nazval oblast, v okrese Domažlice, spisovatel Jan Vrba ve stejnojmeném románu již v roce 1926. Údolí bylo významné množstvím skláren a brusíren skla, které zde fungovaly.

Dubová alej vede podél dnes již nepoužívané zpevněné cesty a zaniklého umělého náhonu z Chladné Bystřice od bývalé osady Bystřice směrem k Folmavě.

Kód ÚSOP: 105421

Druh: alej 82dubů letních (Quercus robur)

Vyhlásil: SCHKO ČL

obvod: 144 – 397 cm

Výška: 8 – 26 m

Stáří (cca): 160 let

 

 

 

Fremuthova jedle
​​​​​​​ ​​​​​​​

V okrese Domažlice se jedná o mimořádný exemplář jedle bělokoré, která je svými rozměry ojedinělá. Nachází se v porostu, jenž je součástí genové základny a slouží k zachování místního genofondu autochtonních lesních dřevin.

Strom bývá pravidelně kontrolován, zda není poškozen povětrnostními vlivy nebo případnou lesní těžbou v okolních porostech.

Kód ÚSOP: 102583

Druh: jedle bělokorá (Abies alba)

Vyhlásil: OÚ Domažlice v roce 1994

obvod: 383 cm

Výška: 42 m

Stáří (cca):

 

 

Grafenriedské lípyDva vitální exempláře lípy malolisté se nacházejí uprostřed zaniklé obce Lučina v okrese Domažlice. Stromy mají svojí polohou a vzrůstem významnou krajinářskou, estetickou i historickou hodnotu. Uprostřed bývalé vesnice připomínají nejen, již neexistující, farní kostel sv. Jiří, ale celou ves, která ještě v roce 1930 čítala 41 usedlostí a 247 obyvatel.

Kód ÚSOP: 105452

Druh: 2 lípy malolisté (Tilia cordata)

Vyhlásil: SCHKO ČL v roce 2009

obvod: 280 a 420 cm

Výška: 22 a 30 m

Stáří (cca): 260 let

 

 ​​​​​​​

Lípa v Bystřici u Bělé nad Radbuzou​​​​​​​
Solitérně stojící jedinec s velkou estetickou hodnotou a úctyhodnými rozměry tvoří přírodní dominantu uprostřed vesničky Bystřice v okrese Domažlice nedaleko města Bělá nad Radbuzou.

Kód ÚSOP: 105743

Druh: lípa velkolistá (Tilia platyphyllos)

Vyhlásil: SCHKO ČL v roce 2011

obvod: 395 cm

Výška: 25 m

Stáří (cca): 160 let

 

 

 

 

 

 

Modřín v Jubilejním hájku


 

Hlavním důvodem, proč byl tento strom vyhlášen památným, i když není v naší oblasti původní dřevinou, byly jeho parametry a hlavně jeho historická hodnota. Modřín je součástí „Jubilejního hájku“, který byl vysázen v roce 1928 k desátému výročí založení Republiky Československé.

Kód ÚSOP: 102578

Druh: modřín japonský (Larix kaempferi)

Vyhlásil: MÚ Domažlice v roce 2003

obvod: 224 cm

Výška: 43 m

Stáří (cca): 90 let

 


 

Nemanické duby

​​​​​​​
Tři impozantní jedinci dubu letního se nacházejí uprostřed vesnice Nemanice v okrese Domažlice. V těsné blízkosti sportovního hřiště tvoří krajinářsky i esteticky hodnotnou dominantu obce.

Kód ÚSOP: 106137

Druh: 3 duby letní (Quercus robur)

Vyhlásil: SCHKO ČL v roce 2016

obvod: 370 - 510 cm

Výška: 25 m

Stáří (cca): 200 let

 

 

Nuzarovská lípa


​​​​​​​
​​​​​​​
Lípa roste v dnes již zaniklé vsi Nuzarov v okrese Domažlice. Ještě v roce 1930 čítala osada 25 domů a 159 obyvatel. Dnes jsou její připomínkou už pouze dva prameny, dva křížky a právě památná lípa.

Kód ÚSOP: 106131

Druh: lípa malolistá (Tilia cordata)

Vyhlásil: SCHKO ČL v roce 2016

obvod: 425 a 445 cm (dvojitý kmen)

Výška: 25 m

Stáří (cca): 200 let

 

 
 

Pivoňské lípy I.Dvě mohutné lípy se nacházejí u vstupu do bývalého augustiniánského kláštera v obci Pivoň v okrese Domažlice. Klášter byl ve své době jednou z nejcennějších nemovitých kulturních památek v ČR. V současné době klášter spíše chátrá. Lípy byly vyhlášeny v roce 1980 jako chráněný přírodní výtvor.

Kód ÚSOP: 102586

Druh: 2 lípy malolisté (Tilia cordata)

Vyhlásil: ONV v Domažlicích v roce 1980

obvod: 480 a 550 cm

Výška: 31 m

Stáří (cca): 300 let

 

 

 

 

 

 

 

Pivoňské lípy II.


​​​​​​​
Ve stejné době jako Pivoňské lípy I. byly vyhlášeny památnými i Pivoňské lípy II., které se nacházejí při polní cestě u hřbitova severovýchodně od bývalého augustiniánského kláštera. Svými rozměry jsou stromy opět esteticky i krajinářsky hodnotnou dominantou oblasti a proto si zaslouží náležitou péči.

Kód ÚSOP: 102585

Druh: 3 lípy velkolisté

Vyhlásil: ONV v Domažlicích v roce 1980 (přehlášeno OÚ Domažlice v roce 2002)

obvod: 445 - 555 cm

Výška: 37 - 42 m

Stáří (cca): 350 let

 

 

 

Sezemínská lípaSolitérně stojící jedinec s velkou estetickou i krajinářskou hodnotou se tyčí uprostřed vesničky Sezemín, v okrese Domažlice. Po vykácení letitého náletu okolo stromu tato přírodní dominanta krásně vynikla.

Kód ÚSOP: 102574

Druh: lípa velkolistá (Tilia plathyphylla)

Vyhlásil: MěÚ Poběžovice v roce 2005

obvod: 540 cm

Výška: 25 m

Stáří (cca):

 

 

 

 

 

 

Smrk na Karlově HutiSmrky uvedených parametrů se v Českém lese již téměř nevyskytují. Tento jedinec se nachází v severozápadní části osady Karlova Huť v okrese Domažlice. Svými rozměry se zajisté řadí k významným krajinářsky i esteticky hodnotným dominantám okolní krajiny.  

Kód ÚSOP: 106296

Druh: smrk ztepilý (Picea abies)

Vyhlásil: SCHKO ČL v roce 2018

obvod: 414 cm

Výška: 40 m

Stáří (cca): 120 let

 

 

 

 

Smrk u Zámečku


Tento jedinec představuje typ autochtonního smrku s významem pro zachování místního genofondu. Nachází se v blízkosti bývalého zámečku necelé dva kilometry jižně od vrcholu Čerchov a stejně daleko severozápadně od bývalé osady Bystřice v okrese Domažlice. 

Kód ÚSOP: 102582

Druh: smrk ztepilý (Picea abies)

Vyhlásil: OkÚ Domažlice v roce 1994

obvod: 435 cm

Výška: 44 m

Stáří (cca):

Vranovské jasany

Dva jasany v jihozápadní části obce Vranov v okrese Domažlice, jsou výjimečné zejména svoji výškou. Působí zde jako krásná dominanta s vysokou estetickou i krajinářskou hodnotou. Jasany jsou stále vitální a v dobrém zdravotním stavu.

Kód ÚSOP: 102575

Druh: dva jasany ztepilé (Fraxinus excelsior)

Vyhlásil: MěÚ Poběžovice v roce 2005

obvod: 394 a 414 cm

Výška: 25 m

Stáří (cca):

 

Vranovské jilmy


​​​​​​​

Jilmy byly vysazeny jako doplněk dobové sakrální plastiky a v současné době působí jako krajinná dominanta v místě širokého rozhledu.

Kód ÚSOP: 105422

Druh: dva jilmy horské (Ulmus glabra Huds.)

Vyhlásil: SCHKO ČL v roce 2009

obvod: 355 a 362 cm

Výška: 24 a 26 m

Stáří (cca): 150 let