​​​​​​​

Krajinný ráz je definován jako přírodní, kulturní a historická charakteristika určitého místa či oblasti. Tvoří jej tedy soubor přírodních podmínek a znaků společně se znaky a hodnotami vytvořenými činností člověka v krajině, které lidé vnímají a jejich prostřednictvím identifikují a vnímají určitý prostor.

Pro zajištění účinné a především systematické ochrany krajinného rázu na území CHKO Český les je zpracováno tzv. preventivní hodnocení krajinného rázu. Preventivní hodnocení je odborným oborovým dokumentem pro pracovníky Správy CHKO Český les, ale také je územně plánovacím podkladem při zpracovávání územních plánů jednotlivých sídel na území CHKO Český les.

Preventivní hodnocení krajinného rázu CHKO Český les ​​​​​​​ke stažení zde:

 

A/ Textová část

B/ Mapová část