null Na Dni Českého lesa v Železné vyrostla obří koule

AOPK ČR, RP SCHKO Český les

Na Dni Českého lesa v Železné vyrostla obří koule

11. 9. 2023

Podivná dřevěná stavba se objevila v lese v osadě Železná u Bělé nad Radbuzou u příležitosti 15. ročníku akce Den Českého lesa. Ta se nesla v duchu LAND ARTU.

Krajinná instalace pochází z dílny umělců z ateliéru sochařství ZČU Plzeň. Jedním z nich je Jakub Hadrava, autor známých soch duchů v chátrajícím kostele v Lukové, díky nimž se vybraly peníze na jeho opravu.

Na místě, kde se stavba  nachází, jsou dodnes  patrné základy zaniklých domů.  Dílo s názvem „Vesnice“ vyjadřuje imaginární civilizaci, která navazuje na osídlení minulosti a využívá odpadní dřevní materiál. Účelem je zapojit návštěvníka do reflexe vztahů mezi člověkem a přírodou, např. že příroda nezná hranice v prostoru ani čase. Dílo také upozorňuje na pohnutou historii městečka Železná, kde před válkou žila tisícovka obyvatel. Během studené války se Železná  ocitla v hraničním pásmu a většina budov beze stopy zmizela, včetně zámku a kostela sv. Barbory.

Dílo bylo slavnostně odhaleno v sobotu 9. 9. 2023. Na slunečný Den Českého lesa naplněný landartem zavítalo téměř šest stovekt návštěvníků.

Součástí akce byly komentované vycházky a landartové dílny, kde si návštěvníci vyrobili zajímavé výtvory z přírodnin, malovali na kamínky a zapojili se kolektivního landartového díla.

Děti si také užily vodní atrakce na Železenském rybníku nebo stromovou lanovku a loutkové divadlo. Proběhla také dvě hudební vystoupení.

V průběhu celého dne tvořil v parku dřevosochař trůn, z něhož  na závěr akce povstal Nikl - lesní ducha Českého lesa a předal ceny vylosovaným  účastníkům.

Pořadateli a partnery byly tyto instituce: Agentura ochrany přírody a krajiny ČR, Plzeňský kraj, Město Bělá nad Radbuzou, Lesy České republiky, s.p., Kolowratovy lesy, Domažlické městské lesy, Sdružení vlastníků obecních, soukromých a církevních lesů v ČR, Dům přírody Českého lesa, Destinace Český les, ČSOP Sylva Lunae, Město Přimda, Obec Rozvadov,  Revis Tachov, Royal Rangers, MAS Český les, MAS Zlatá cesta, Muzeum Českého lesa v Tachově, Centrum Bavaria Bohemia Schönsee, ORI s. r. o.,  a řada dalších.

DČL Železná.
DČL Železná.
DČL Železná.
DČL Železná.
DČL Železná.
DČL Železná.
DČL Železná.
DČL Železná.
DČL Železná.
DČL Železná.
DČL Železná.
DČL Železná.
DČL Železná.
DČL Železná.