Opatření obecné povahy NRP Zlatník

Agentura vyhrazuje dle § 29 písm. f) zákona místa k provozování horolezectví a povoluje výjimku ze zákazu vstupu mimo vyznačené cesty dle § 29 písm. d) zákona za účelem vstupu na přístupové cesty k těmto místům na území NPR Zlatník.

Více informací